Om bolaget (NAXS)

NAXS

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,24 %
 • Utv. idag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  47,70
 • Sälj
  47,80
 • Senast
  47,70
 • Högst
  48,00
 • Lägst
  47,60
 • Antal
  412
 • Tid
  11:12:25

NAXS

NAXS är ett investmentbolag. Idag görs investeringar huvudsakligen i nordiska Private Equity fonder. Genom att investera i Private Equity erhålls en exponering mot fonder som annars är svårtillgängliga för en stor del av allmänheten. Investeringar görs inom varierande branscher. Bolaget startades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Lennart Svantesson
Ordförande
John Chapman
Hemsida
http://www.na...
Bransch
Finans
Börsvärde
575 255 946 SEK
NAXS
11 910 061 aktier
Totalt
11 910 061 aktier
Introdatum
2007-05-14

Kommande händelser

2020-01-29
Årsrapport
2020-03-12
Bolagsstämma
2020-04-22
Delårsrapport
2020-07-14
Delårsrapport
2020-10-20
Delårsrapport
2021-01-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-18
Delårsrapport
2019-07-16
Delårsrapport
2019-06-18
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-05
Ordinarie utdelning NAXS
 • Utdelning/aktie: 2,7800 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-05
 • Utdelningsdag: 2019-06-12
2019-06-04
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-01-29
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-24
 • Vem: Tardus Intressenter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,44 3,69 3,90 8,18 13,49
1347 Property Insurance Holdings Inc -1,95 2,49 -5,63 -6,98 -21,90
1st Constitution Bancorp 1,36 0,68 6,02 6,48 -1,32
1st Source Corp 2,64 9,45 7,95 13,76 9,23
360 Finance Inc -1,21 -0,88 -7,98 -17,30 -
A-Mark Precious Metals Inc 1,18 -9,05 -2,02 -7,01 -16,60
ABG Sundal Collier Holding 0,99 4,09 -1,52 -1,11 -32,45
ABN Amro Bank NV 0,10 1,79 -10,07 -10,55 -24,40
Aareal Bank AG 0,30 5,05 14,19 29,21 -11,34
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 0,00 -20,00 -46,67
Accord Financial Corp 0,00 -0,58 0,71 -7,61 -12,82
Ägare Kapital % Röster %
QVT Fund L.P. 58,70 58,70
Tardus Intressenter AB 6,20 6,20
Tompkins Square Park SARL 5,00 5,00
Datum för årsredovisning
2019-10-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,00
Balanslikviditet
265,10
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
265,10
Ändring eget kapital %
-3,00
Soliditet %
100,00
Ändring totalt kapital %
-0,04
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-