• Torsdag 25/4 kl 7:00 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (GLOBAL)

Global Gaming 555

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -6,67 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,52 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,28
 • Högst
  7,76
 • Lägst
  6,70
 • Antal
  1 631 047
 • Tid
  17:29:56

Global Gaming 555

Global Gamings verksamhet är inriktad mot utveckling och tillhandahållande av spel på internet, huvudsakligen kasino. Koncernens plattform används både till speltjänster under egna varumärken och till andra bolags varumärken.

VD
Joacim Möller
Ordförande
Peter Eidensjö
Hemsida
www.globalgam...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
297 588 200 SEK
Global Gaming 555
40 877 500 aktier
Totalt
40 877 500 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-17
Ordinarie utdelning Global Gaming 555
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2019-08-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-28
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-05-17
Ordinarie utdelning Global Gaming 555
 • Utdelning/aktie: 1,40 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: 2018-05-23
2018-05-16
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
275 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 80 900 000
Materiella anläggningstillgångar 1 800 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 200 000
Summa anläggningstillgångar 88 900 000
Kassa och bank 154 000 000
Summa omsättningstillgångar 186 100 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 229 600 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 900 000
Kortfristiga skulder 44 500 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: BANQUE INTERNATIONALE A LUX
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,54 %
 • Röstandel: 2,54 %
2018-06-30
 • Vem: CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,03 %
 • Röstandel: 9,03 %
2018-06-30
 • Vem: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,98 %
 • Röstandel: 5,98 %
2018-06-30
 • Vem: CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,09 %
 • Röstandel: 15,09 %
2018-06-30
 • Vem: HAMBERG FÖRVALTNING AKTIEBOLAG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,96 %
 • Röstandel: 1,96 %
2018-06-30
 • Vem: HILDEBRAND, PER ALEXANDER
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 4,89 %
2018-06-30
 • Vem: HÖGLUND, OLA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,81 %
 • Röstandel: 2,81 %
2018-06-30
 • Vem: NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,79 %
 • Röstandel: 4,79 %
2018-06-30
 • Vem: SPORTMARKET LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,74 %
 • Röstandel: 2,74 %
2018-06-30
 • Vem: TIAINEN, AHTI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,88 %
 • Röstandel: 11,88 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,51 2,02 6,80 11,96 7,93
AGF B 0,00 4,74 6,30 2,50 26,99
AS Tallink Grupp FDR 0,00 -0,94 0,00 -3,67 -
AaB -1,04 -4,02 -12,79 -22,67 -44,15
AcadeMedia 0,37 3,46 5,28 16,70 -3,41
Actic Group -1,22 -0,61 -3,70 -10,71 -17,51
AdCityMedia -5,16 -6,91 -3,35 -13,30 -27,34
Adevinta ser. A 0,70 -1,42 - - -
Adevinta ser. B 0,36 -1,18 - - -
Alma Media Oyj 0,00 0,00 -0,32 -1,28 -11,71
Andersen & Martini B 0,00 -1,80 -1,80 -9,17 -12,10
Ägare Kapital % Röster %
CLEARSTREAM BANKING S.... 15,09 15,09
TIAINEN, AHTI 11,88 11,88
CBLDN-POHJOLA BANK PLC... 9,03 9,03
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 5,98 5,98
HILDEBRAND, PER ALEXANDER 4,89 4,89
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 4,79 4,79
HÖGLUND, OLA 2,81 2,81
SPORTMARKET LTD 2,74 2,74
BANQUE INTERNATIONALE... 2,54 2,54
HAMBERG FÖRVALTNING AK... 1,96 1,96
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
46,26
Balanslikviditet
2,50
Räntabilitet totalt kapital %
40,62
Kassalikviditet
2,50
Ändring eget kapital %
35,54
Soliditet %
68,14
Ändring totalt kapital %
66,07
Kapitalomsättningshast.
2,50
Bruttomarginal %
60,40
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
16,22
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
13,66
Andel utdelad vinst %
0,00