Om bolaget (IQ)

AirIQ Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,45 %
 • Utv. idag CAD
  -0,010 CAD
 • Köp
  0,280
 • Sälj
  0,290
 • Senast
  0,280
 • Högst
  0,280
 • Lägst
  0,280
 • Antal
  6 000
 • Tid
  17:15:52

AirIQ

AirIQ är ett teknikbolag. Bolaget är idag en leverantör av trådlösa internetapplikationer särskilt specialiserade inom arbetsområdet telematik. Bolagets tekniska lösningar används huvudsakligen för diverse verksamhetsområden, där den möjliggör informationsspridning inom olika verksamheter såsom gränsmeddelanden, automatiserad inventering, samt avsändningstjänster. Kunderna återfinns inom transport- och logistikbranschen.
VD
Michael Robb
Ordförande
Michael Robb
Hemsida
https://airiq...
Bransch
-
Börsvärde
8 710 606 CAD
AirIQ Inc
30 036 574 aktier
Totalt
30 036 574 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,44
Balanslikviditet
212,59
Räntabilitet totalt kapital %
18,16
Kassalikviditet
190,21
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
61,69
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
103,98
Bruttomarginal %
57,89
Varulagrets oms. hast.
7,66
Rörelsemarginal %
17,46
Kundfordringar oms. hast.
10,29
Nettomarginal %
17,46
Andel utdelad vinst %
-