Om bolaget (DF)

Dividend 15 Split Corp II

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,15 %
 • Utv. idag CAD
  +0,01 CAD
 • Köp
  6,48
 • Sälj
  6,49
 • Senast
  6,49
 • Högst
  6,50
 • Lägst
  6,47
 • Antal
  136 371
 • Tid
  22:00:02

Dividend 15 Split II

Dividend 15 Split Corp II är ett fondbolag. Bolaget är en aktiv investerare i ett flertal olika branscher och marknader. Målet är att driva en aktivt förvaltad portfölj för ett flertal börsnoterade aktieinstrument, huvudsakligen inriktade mot den nordamerikanska marknaden, där fokus ligger på att hitta underliggande tillgångar med höga utdelningar, samt med framtida potential att kunna generera utdelningstillväxt.
VD
S. Wayne Finch
Ordförande
S. Wayne Finch
Hemsida
https://www.q...
Bransch
-
Börsvärde
109 319 213 CAD
Dividend 15 Split Corp II
16 870 249 aktier
Totalt
16 718 149 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-10

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-08-30
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-10
2021-07-29
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-10
2021-06-29
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-09
2021-05-28
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-10
2021-04-29
Ordinarie utdelning Dividend 15 Split Corp II
 • Utdelning/aktie: 0,10 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-