Om bolaget (QIIWI)

Qiiwi Interactive

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,47 %
 • Utv. idag SEK
  -0,85 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  18,15
 • Högst
  19,65
 • Lägst
  17,80
 • Antal
  15 536
 • Tid
  17:29:46

Qiiwi Interactive

Qiiwi är ett mobilspelsbolag och utvecklar spel anpassade för mobila plattformar som iOS och Android. Nuvarande verksamhet startades under 2012 och bolaget har spelstudios i Sverige samt Cypern. Bolaget fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade.
VD
Erik Dale Rundberg
Ordförande
Naim Messo
Hemsida
https://www.q...
Bransch
Teknik
Börsvärde
156 462 188 SEK
Qiiwi Interactive
8 234 852 aktier
Totalt
8 234 852 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Qiiwi Interactive
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,75 %
 • Röstandel: 20,75 %
2018-09-30
 • Vem: Andreas Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,97 %
 • Röstandel: 0,97 %
2018-09-30
 • Vem: Anders Fridell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,21 %
 • Röstandel: 1,21 %
2018-09-30
 • Vem: Johanna Mörk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,42 %
 • Röstandel: 21,42 %
2018-09-30
 • Vem: Robert Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,84 %
 • Röstandel: 5,84 %
2018-09-30
 • Vem: Svante Ljungberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,97 %
 • Röstandel: 0,97 %
2018-09-30
 • Vem: Özkan Ego
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-09-30
 • Vem: Ulf Ummer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,74 %
 • Röstandel: 4,74 %
2018-09-30
 • Vem: Tommy Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,49 %
 • Röstandel: 4,49 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 19,99 19,99
Nordnet Pensionsförsäk... 19,76 19,76
Robert Olsson 5,84 5,84
Johanna Mörk 5,49 5,49
Özkan Ego 5,49 5,49
Holmes Konglomerat AB 4,91 4,91
Ulf Ummer 4,74 4,74
Andy Holmström 2,38 2,38
Morgan Andell 1,82 1,82
Andreas Gustafsson 0,97 0,97
Datum för årsredovisning
2019-08-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-30,00
Balanslikviditet
5,81
Räntabilitet totalt kapital %
-28,00
Kassalikviditet
5,81
Ändring eget kapital %
25,00
Soliditet %
92,00
Ändring totalt kapital %
0,19
Kapitalomsättningshast.
0,37
Bruttomarginal %
156,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-75,00
Kundfordringar oms. hast.
0,34
Nettomarginal %
-76,00
Andel utdelad vinst %
-