• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (QIIWI)

Qiiwi Interactive

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,80 %
 • Utv. idag SEK
  -0,10 SEK
 • Köp
  12,46
 • Sälj
  12,96
 • Senast
  12,46
 • Högst
  13,00
 • Lägst
  12,46
 • Antal
  3 699
 • Tid
  13:47:39

WeAreQiiwi Interact.

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning.

VD
Erik Dale Rundberg
Ordförande
Naim Messo
Hemsida
www.qiiwi.com
Bransch
-
Börsvärde
103 429 741 SEK
Qiiwi Interactive
8 234 852 aktier
Totalt
8 234 852 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning Qiiwi Interactive
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 723 000
Immateriella anläggningstillgångar 700 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 400 000
Summa anläggningstillgångar 1 100 000
Kassa och bank 13 144 000
Summa omsättningstillgångar 13 623 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 13 749 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 974 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Robert Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,84 %
 • Röstandel: 5,84 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,75 %
 • Röstandel: 20,75 %
2018-09-30
 • Vem: Andreas Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,97 %
 • Röstandel: 0,97 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,42 %
 • Röstandel: 21,42 %
2018-09-30
 • Vem: Anders Fridell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,21 %
 • Röstandel: 1,21 %
2018-09-30
 • Vem: Ulf Ummer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,74 %
 • Röstandel: 4,74 %
2018-09-30
 • Vem: Johanna Mörk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-09-30
 • Vem: Svante Ljungberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,97 %
 • Röstandel: 0,97 %
2018-09-30
 • Vem: Özkan Ego
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-09-30
 • Vem: Tommy Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,49 %
 • Röstandel: 4,49 %
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 21,42 21,42
Nordnet Pensionsförsäk... 20,75 20,75
Robert Olsson 5,84 5,84
Johanna Mörk 5,49 5,49
Özkan Ego 5,49 5,49
Ulf Ummer 4,74 4,74
Tommy Pettersson 4,49 4,49
Anders Fridell 1,21 1,21
Andreas Gustafsson 0,97 0,97
Svante Ljungberg 0,97 0,97
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-36,16
Balanslikviditet
5,46
Räntabilitet totalt kapital %
-32,81
Kassalikviditet
5,46
Ändring eget kapital %
14,88
Soliditet %
88,56
Ändring totalt kapital %
21,14
Kapitalomsättningshast.
1,21
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-27,01
Kundfordringar oms. hast.
42,83
Nettomarginal %
-27,12
Andel utdelad vinst %
-