Om bolaget (BIOA B)

BioArctic B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,33 %
 • Utv. idag SEK
  -0,25 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  75,70
 • Högst
  77,05
 • Lägst
  74,50
 • Antal
  58 042
 • Tid
  17:29:46

BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas sjukdomsmodifierande. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen.

VD
Gunilla Osswald
Ordförande
Wenche Rolfsen
Hemsida
www.bioarctic.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
6 688 155 860 SEK
BioArctic B
73 659 989 aktier
Totalt
73 659 989 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-11
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning BioArctic B
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 140 483 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 7 093 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 905 000
Summa anläggningstillgångar 9 998 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 130 486 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 636 134 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 504 349 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,40 %
 • Röstandel: 1,80 %
2018-09-30
 • Vem: Fourth Swedish National Pension Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,90 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-30
 • Vem: HBM Healthcare Investments AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 0,90 %
2018-09-30
 • Vem: Investment AB Öresund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Lannfelt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 35,80 %
 • Röstandel: 50,20 %
2018-09-30
 • Vem: Norron Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-30
 • Vem: Third Swedish National Pension Fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 1,40 %
2018-09-30
 • Vem: Pär Gellerfors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,80 %
 • Röstandel: 33,50 %
2018-09-30
 • Vem: Unionen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-09-30
 • Vem: Wellington Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 0,50 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Lars Lannfelt 35,80 50,20
Pär Gellerfors 23,80 33,50
Handelsbanken Funds 4,40 1,80
Fourth Swedish Nationa... 3,90 1,60
Third Swedish National... 3,60 1,40
Investment AB Öresund 2,60 1,00
Norron Funds 2,50 1,00
HBM Healthcare Investm... 2,20 0,90
Unionen 1,80 0,70
Wellington Management 1,30 0,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
358,11
Räntabilitet eget kapital %
46,15
Balanslikviditet
2,72
Räntabilitet totalt kapital %
38,76
Kassalikviditet
2,72
Ändring eget kapital %
59,99
Soliditet %
73,06
Ändring totalt kapital %
22,14
Kapitalomsättningshast.
0,58
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
66,94
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
52,26
Andel utdelad vinst %
34,61