Om bolaget (FRAM B)

Fram Skandinavien B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  37,50
 • Sälj
  37,80
 • Senast
  37,60
 • Högst
  38,10
 • Lägst
  37,60
 • Antal
  933
 • Tid
  11:45:57

Fram Skandinavien

Fram Skandinavien är specialiserade inom affärsutveckling. Verksamheten bedrivs utifrån två affärsområden: Venture Building och Standing Teams, vilket innefattar investering och företagsbyggande samt IT-utveckling. Störst verksamhet innehas inom diverse tillväxtmarknader, främst inom norra Europa och Asien, med konsument, försäkring och finans som övervägande branscher. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Max Bergman
Ordförande
Christopher Beselin
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
135 926 932 SEK
Fram Skandinavien B
3 557 328 aktier
Totalt
3 615 078 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Bolagsstämma
2021-05-18
Delårsrapport
2021-05-19
Ordinarie utdelning Fram Skandinavien B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: -
2021-07-29
Delårsrapport
2021-11-04
Delårsrapport
2022-02-04
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-02-05
Årsrapport
2020-11-03
Delårsrapport
2020-07-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,85 -1,39 -2,27 10,48 49,21
01 Communique Laboratory Inc 4,11 1,33 31,03 52,00 192,31
1911 Gold Corp 0,00 -14,29 -7,69 -1,64 11,11
21Vianet Group Inc 12,29 5,83 -7,57 -37,10 52,04
24SevenOffice -0,31 -1,82 -8,73 -22,86 30,12
3D Systems Corp 10,98 25,66 4,59 -50,45 218,54
48North Cannabis Corp 6,06 6,06 9,38 -47,76 -7,89
8x8 Inc -0,49 -13,07 -27,81 -31,12 59,69
9F Inc 10,74 -2,90 -7,59 -31,28 -78,56
A10 Networks Inc 2,91 3,37 -3,97 -1,08 40,31
AAC Clyde Space -1,51 -10,41 -12,98 -39,52 -30,91
Ägare Kapital % Röster %
Christopher Beselin 28,50 37,50
Lennart Skoglund 9,90 8,70
Swedbank Försäkring 8,70 7,60
Avanza Pension 6,50 5,70
Max Bergman 3,90 3,50
Vu Duy Anh 3,80 3,30
SEB Luxembourg 3,40 3,00
Tomas Billing 1,70 1,50
Jan Skantze 1,40 1,20
Nordnet Pensionsförsäk... 1,30 1,20
Datum för årsredovisning
2021-02-05
Räntetäckningsgrad
-58 114,71
Räntabilitet eget kapital %
-53,29
Balanslikviditet
625,47
Räntabilitet totalt kapital %
-44,31
Kassalikviditet
621,17
Ändring eget kapital %
-38,46
Soliditet %
86,09
Ändring totalt kapital %
-33,39
Kapitalomsättningshast.
81,84
Bruttomarginal %
80,28
Varulagrets oms. hast.
0,73
Rörelsemarginal %
-56,06
Kundfordringar oms. hast.
5,86
Nettomarginal %
-54,14
Andel utdelad vinst %
0,00