Om bolaget (WSTEP)

Webstep

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,63 %
 • Utv. idag NOK
  +0,60 NOK
 • Köp
  22,80
 • Sälj
  23,40
 • Senast
  23,40
 • Högst
  23,40
 • Lägst
  23,00
 • Antal
  2 628
 • Tid
  10:47:25

Webstep ASA

VD
Arne Norheim
Ordförande
Klaus-Anders Nysteen
Hemsida
www.webstep.no
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
614 847 987 NOK
Webstep
26 967 017 aktier
Totalt
26 967 017 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Webstep
 • Utdelning/aktie: 1,60 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-06-19
Listbyte
 • Värdepapper: Webstep
 • Avnoteras från: Segment equity - OB Match
 • Avnoteras: 2018-06-18
 • Noteras på: Segment equity - OB Standard
 • Noteras: 2018-06-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-05
 • Vem: Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,36 %
 • Röstandel: 15,36 %
2018-12-04
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,40 0,20 -4,44 0,48 -1,72
ALLGON B -0,47 -4,92 22,48 45,55 -1,62
Acconeer 0,49 0,49 -1,90 -13,08 -15,92
Addnode Group B -0,34 4,58 7,22 19,76 75,53
Advenica AB -0,32 -2,17 -5,41 -21,25 -74,60
Agillic 0,00 -1,56 -13,10 -11,58 -31,21
Alcadon Group -1,43 -1,08 -4,83 -3,50 -46,72
Anoto Group -3,06 -11,21 -16,96 -62,45 -74,53
Arbona A -5,17 -6,78 4,76 -8,33 -1,79
Arbona B 0,00 -0,95 -3,70 -18,11 20,93
Artificial Solutions Intern. 4,89 29,77 11,60 -48,33 -64,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-