Om bolaget (WSTEP)

Webstep

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  24,00
 • Sälj
  25,80
 • Senast
  24,00
 • Högst
  24,00
 • Lägst
  24,00
 • Antal
  371
 • Tid
  11:15:04

Webstep

Webstep är ett norskt IT-konsultbolag. Idag innehas störst specialisering mot olika lösningar inom digitalisering, innefattande systemutveckling, mobilitet, förändringsledning och övriga integrationslösningar. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden, med kunder verksamma inom varierande branscher. Webstep grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Arne Norheim
Ordförande
Klaus-Anders Nysteen
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Teknik
Börsvärde
647 208 408 NOK
Webstep
26 967 017 aktier
Totalt
26 967 017 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-08-29
Extra bolagsstämma
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Webstep
 • Utdelning/aktie: 1,6 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-20
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-05
 • Vem: Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,36 %
 • Röstandel: 15,36 %
2018-12-04
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,06 -3,81 -2,81 -5,31
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 10,00 29,41
21Vianet Group Inc 2,93 -2,90 -1,54 -20,32 -24,03
24SevenOffice -0,33 -7,10 -0,66 7,50 115,00
2U Inc 5,12 8,93 -55,39 -56,52 -78,35
3D Systems Corp 2,34 -0,14 -20,02 -17,67 -65,70
58.com Inc 4,02 2,45 -4,13 -4,96 -22,47
5th Planet Games 2,61 -3,80 -18,62 -7,33 -70,98
8x8 Inc -0,36 -2,14 0,08 7,16 10,76
A10 Networks Inc -0,28 -1,68 -7,28 11,80 1,59
Ability Inc 2,46 -3,17 -26,24 -50,77 -85,81
Ägare Kapital % Röster %
Global Digital Holding 14,30 14,50
Virtus Kar Internation... 14,20 14,50
Verdipapirfondet Alfre... 5,80 5,80
JP Morgan Chase Bank 4,20 4,30
Colina Investas 3,10 3,00
Vpf Nordea Norge Verdi 2,50 2,60
Park Lane Family Office 2,40 2,40
Goldman Sachs 2,20 2,30
Danske Invest Norge Vekst 2,00 2,10
Sole Active AS 2,00 2,10
Datum för årsredovisning
2019-05-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,00
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
12,00
Kassalikviditet
0,98
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
66,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,15
Bruttomarginal %
89,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
11,00
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
10,00
Andel utdelad vinst %
-