Om bolaget (ROVIO)

Rovio Entertainment Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,83 %
 • Utv. idag EUR
  -0,130 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  6,970
 • Högst
  7,065
 • Lägst
  6,775
 • Antal
  259 292
 • Tid
  17:29:52

Rovio Oyj

VD
Kati Levoranta
Ordförande
Mika Ihanuotila
Hemsida
www.rovio.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
565 711 258 EUR
Rovio Entertainment Oyj
79 677 642 aktier
Totalt
79 677 642 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-03-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ROVIOEW1152
 • Noteringsperiod: 2019-03-05 - 2019-07-25
2019-03-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ROVIOEW115
 • Noteringsperiod: 2019-03-05 - 2019-07-25
2019-08-08
Delårsrapport
2019-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-10
Ordinarie utdelning Rovio Entertainment Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,09 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-10
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-09
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-19
 • Vem: Oivor AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 40,65 %
 • Röstandel: 40,65 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
5th Planet Games 17,33 8,64 -2,22 -30,16 -75,69
AAK -0,18 -2,42 11,65 16,44 28,01
Agromino -2,67 -4,71 -2,67 8,66 2,82
Altia Oyj -0,69 -1,79 -8,45 -4,15 -20,56
Amer Sports Oyj 0,00 0,68 -6,57 1,49 51,28
Apetit Oyj -0,69 -1,15 -0,46 -6,72 -36,30
Aqua Bio Technology 0,00 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus -0,54 0,27 -3,16 -7,65 -13,51
Atari SDB -4,37 -2,78 - - -
Atria Oyj A -1,48 -1,22 -20,65 -8,29 -36,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,41
Balanslikviditet
3,34
Räntabilitet totalt kapital %
16,37
Kassalikviditet
3,34
Ändring eget kapital %
13,53
Soliditet %
78,44
Ändring totalt kapital %
6,83
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
11,20
Kundfordringar oms. hast.
12,23
Nettomarginal %
8,75
Andel utdelad vinst %
29,04