Om bolaget (INFRNT)

Infront

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,98 %
 • Utv. idag NOK
  -0,20 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,20
 • Högst
  20,40
 • Lägst
  20,00
 • Antal
  5 555
 • Tid
  16:25:25

Infront

Infront är en norsk finansiell koncern specialiserade inom lösningar för realtidsdata, handel, nyheter och analyser. Störst verksamhet bedrivs via egenutvecklade terminaler. Utöver äger bolaget ett flertal nordiska nyhetsmedier. Bolaget har idag verksamhet på global nivå, med störst närvaro på den europeiska - och nordiska marknaden. Infront etablerades under 1998 och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Kristian Nesbak
Ordförande
Gunnar Jacobsen
Hemsida
https://infro...
Bransch
Teknik
Börsvärde
883 927 104 NOK
Infront
43 329 760 aktier
Totalt
43 329 760 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport
2020-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-25
Listbyte
 • Värdepapper: Infront
 • Avnoteras från: Segment equity - OB Standard
 • Avnoteras: 2019-06-24
 • Noteras på: Segment equity - OB Match
 • Noteras: 2019-06-25
2019-06-05
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: 14,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-05
 • Tidsperiod: 2019-06-07 - 2019-06-21
 • Likviddag: -
2019-06-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: INFRNT-T
 • Noteringsperiod: 2019-06-07 - 2019-06-19
2019-06-04
Extra bolagsstämma
2019-05-13
Ordinarie utdelning Infront
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-30
 • Vem: Pie Funds Management
 • Antal: 164 941
 • Aktiekapital: 6,21 %
 • Röstandel: 6,21 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,45 10,33 6,31 -13,96 -27,95
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 1,58 19,67 -52,25 -53,75 -76,92
3D Systems Corp 0,58 2,37 -20,82 -20,73 -67,99
58.com Inc 3,39 10,00 -0,14 -2,11 -21,34
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 1,79 1,54 1,26 5,80 11,31
A10 Networks Inc 0,28 0,99 -5,69 11,58 3,18
Ability Inc 3,11 9,98 -22,77 -48,05 -84,80
Ägare Kapital % Röster %
Lindeman 16,80 16,80
Nesbak 16,30 16,30
JP Morgan Chase 7,20 7,20
JP Morgan Chase 2 5,30 5,30
Euroclear Bank 4,70 4,70
HSBC TTEE MARLB Europe... 4,70 4,70
State Steeet Bank and... 4,40 4,40
Handelsbanken Nordiska... 3,90 3,90
Nordnet Bank 3,30 3,30
Goldman Sachs 3,10 3,10
Datum för årsredovisning
2019-05-07
Räntetäckningsgrad
2,67
Räntabilitet eget kapital %
15,00
Balanslikviditet
1,14
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,68
Bruttomarginal %
66,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
6,00
Andel utdelad vinst %
-