Om bolaget (NCNA)

NuCana PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,65 %
 • Utv. idag USD
  -0,04 USD
 • Köp
  2,33
 • Sälj
  2,50
 • Senast
  2,39
 • Högst
  2,48
 • Lägst
  2,31
 • Antal
  335 730
 • Tid
  22:00:03

NuCana

NuCana är ett bioteknik-bolag. Bolaget utvecklar läkemedel mot cancer. Några av cancer-typerna bolaget arbetar med är bröstcancer, kolorektalcancer och ovarialcancer. NuCana producerar läkemedel med hjälp av en proprietär teknologiplattform för cancerpatienter. Bolaget betjänar kunder i USA och Storbritannien.
VD
Hugh Griffith
Ordförande
Christopher Wood
Hemsida
http://www.nu...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
124 352 822 USD
NuCana PLC
51 174 001 aktier
Totalt
51 174 001 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2021-03-04
Årsrapport
2020-11-19
Delårsrapport
2020-08-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
10X Genomics Inc -1,30 6,40 -5,36 -5,43 93,86
111 Inc -7,41 -5,76 -22,90 -44,06 11,71
1Life Healthcare Inc -2,75 -0,37 -21,41 -35,84 -24,72
22nd Century Group Inc -0,63 2,27 -31,75 -38,28 285,33
23andme Holding Co 0,22 -2,62 -21,69 - -
2cureX 1,47 0,13 -5,35 -19,23 -15,56
4D Molecular Therapeutics Inc 0,33 4,29 10,73 -27,86 -
4D Pharma PLC -0,75 -3,05 -17,47 -25,73 -
9 Meters Biopharma Inc -4,24 4,63 -15,67 -1,74 121,33
908 Devices Inc. -2,19 0,84 -18,02 -38,05 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
1 249,31
Räntabilitet totalt kapital %
-33,56
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
56,21
Soliditet %
92,06
Ändring totalt kapital %
53,40
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-