Om bolaget (SALM)

SalMar

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,28 %
 • Utv. i dag NOK
  -9,60 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  411,60
 • Högst
  421,00
 • Lägst
  411,20
 • Antal
  178 073
 • Tid
  16:25:09

SalMar

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

VD
Olav-Andreas Ervik
Ordförande
Atle Eide
Hemsida
www.salmar.no
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
47 721 959 578 NOK
SalMar
113 299 999 aktier
Totalt
113 299 999 aktier
Introdatum
2007-05-08

Kommande händelser

2018-08-23
Delårsrapport
2018-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 19,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-06
 • Utdelningsdag: 2018-06-15
2018-06-05
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-15
Delårsrapport
2017-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-01-05
 • Vem: Kverva AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-01-05
 • Vem: Kverva Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 53,40 %
 • Röstandel: 53,40 %
2017-11-20
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,93 -1,79 2,75 -0,82 3,25
AAK 0,73 -0,05 -1,23 14,03 46,06
Agromino 1,22 -3,20 8,12 -6,98 -24,32
Altia Oyj 1,75 -5,17 -10,00 -14,09 -
Amer Sports Oyj -1,35 -3,28 0,07 7,99 16,13
Apetit Oyj -0,79 -0,40 -5,64 -6,34 -7,04
Aqua Bio Technology 0,52 0,00 1,04 -35,33 -55,45
Arcus 0,45 -0,78 -0,22 4,19 -1,86
Atria Oyj A -2,65 -3,26 -4,47 -20,83 -19,37
Austevoll Seafood -2,12 -6,88 5,92 12,92 48,49
Autoliv SDB -2,07 -4,32 -10,99 -33,57 -4,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-