Om bolaget (SALM)

SalMar

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,18 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,80 NOK
 • Köp
  442,20
 • Sälj
  442,80
 • Senast
  442,00
 • Högst
  445,80
 • Lägst
  441,20
 • Antal
  31 265
 • Tid
  10:18:43

SalMar

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

VD
Olav-Andreas Ervik
Ordförande
Atle Eide
Hemsida
www.salmar.no
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
49 987 959 558 NOK
SalMar
113 299 999 aktier
Totalt
113 299 999 aktier
Introdatum
2007-05-08

Kommande händelser

2018-11-09
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2019-05-08
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 19,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-06
 • Utdelningsdag: 2018-06-15
2018-06-05
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-01-05
 • Vem: Kverva Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 53,40 %
 • Röstandel: 53,40 %
2018-01-05
 • Vem: Kverva AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2017-11-20
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,12 -0,17 -7,75 -2,91 -8,04
AAK -0,77 0,56 -8,37 -0,94 29,62
Agromino 0,00 0,61 -3,51 1,85 -18,72
Altia Oyj 0,91 1,31 -0,03 -14,00 -
Amer Sports Oyj 0,69 1,84 0,03 24,07 66,30
Apetit Oyj 0,49 -0,96 -6,33 -21,59 -22,47
Aqua Bio Technology 0,00 -3,40 -18,39 -26,42 -69,26
Arcus 0,69 -1,58 -1,24 -2,56 -4,79
Atria Oyj A -0,46 -0,80 -3,13 -8,73 -27,42
Austevoll Seafood -0,61 6,89 15,81 18,55 51,63
Autoliv SDB 0,37 -1,33 -13,21 -23,50 -28,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-