Om bolaget (SALM)

SalMar

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,35 %
 • Utv. i dag NOK
  +1,20 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  348,60
 • Högst
  350,60
 • Lägst
  343,00
 • Antal
  246 528
 • Tid
  16:25:12

SalMar

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

VD
Olav-Andreas Ervik
Ordförande
Atle Eide
Hemsida
www.salmar.no
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
39 360 419 652 NOK
SalMar
113 299 999 aktier
Totalt
113 299 999 aktier
Introdatum
2007-05-08

Kommande händelser

2018-08-23
Delårsrapport
2018-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 19,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-06
 • Utdelningsdag: 2018-06-15
2018-06-05
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-15
Delårsrapport
2017-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-01-05
 • Vem: Kverva AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-01-05
 • Vem: Kverva Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 53,40 %
 • Röstandel: 53,40 %
2017-11-20
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,45 -1,33 -4,61 2,22 -5,82
AAK -0,20 -1,75 6,38 14,27 28,04
Agromino 0,00 1,10 -23,18 -28,01 -40,73
Altia Oyj 2,30 0,78 -2,68 - -
Amer Sports Oyj 0,25 -1,07 2,13 13,78 23,83
Apetit Oyj 1,11 1,11 1,87 -6,19 0,74
Aqua Bio Technology -11,60 -26,33 -32,00 -32,00 -51,64
Arcus -1,17 -2,31 -1,97 -3,42 -10,95
Atria Oyj A 0,74 -1,80 -6,17 -14,40 6,21
Austevoll Seafood 2,88 2,67 0,91 33,91 31,02
Autoliv SDB -2,69 -1,77 4,06 11,04 43,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-