Om bolaget (SALM)

SalMar

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,23 %
 • Utv. i dag NOK
  +1,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  430,60
 • Högst
  434,00
 • Lägst
  425,60
 • Antal
  140 967
 • Tid
  16:25:08

SalMar

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

VD
Olav-Andreas Ervik
Ordförande
Atle Eide
Hemsida
www.salmar.no
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
48 673 679 570 NOK
SalMar
113 299 999 aktier
Totalt
113 299 999 aktier
Introdatum
2007-05-08

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport
2019-05-08
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 19,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-06
 • Utdelningsdag: 2018-06-15
2018-06-05
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-14
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,92 -0,11 -0,19 -5,49 -9,52
5th Planet Games 3,60 9,92 6,67 -34,55 -71,33
AAK -0,19 0,00 0,50 -8,79 8,79
Agromino -1,19 -2,35 1,53 1,22 -17,00
Altia Oyj 0,00 -1,92 -6,41 -6,39 -
Amer Sports Oyj -0,23 -0,38 2,00 11,91 75,02
Apetit Oyj -1,26 -0,84 0,00 -9,67 -37,07
Aqua Bio Technology 0,62 15,60 27,34 8,67 -60,00
Arcus 0,99 0,00 -1,09 -7,34 -10,87
Atria Oyj A 0,77 2,47 12,09 -10,45 -37,26
Austevoll Seafood -2,69 0,74 -0,73 -13,69 68,06
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-