Om bolaget (SALM)

SalMar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,64 %
 • Utv. idag NOK
  +2,60 NOK
 • Köp
  407,00
 • Sälj
  407,20
 • Senast
  407,20
 • Högst
  409,00
 • Lägst
  401,00
 • Antal
  141 151
 • Tid
  13:55:00

SalMar

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

VD
Olav-Andreas Ervik
Ordförande
Atle Eide
Hemsida
www.salmar.no
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
45 841 179 595 NOK
SalMar
113 299 999 aktier
Totalt
113 299 999 aktier
Introdatum
2007-05-08

Kommande händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 23,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-06
 • Utdelningsdag: 2019-06-19
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-14
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-06
Ordinarie utdelning SalMar
 • Utdelning/aktie: 19,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-06
 • Utdelningsdag: 2018-06-15
2018-06-05
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-14
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 0,77 -4,05 1,93 -1,43
5th Planet Games -0,52 0,26 -16,30 -39,68 -80,31
AAK -0,39 1,44 16,95 16,44 28,85
Agromino -1,58 -0,53 -1,58 13,33 6,25
Altia Oyj -0,28 -4,00 -8,16 -4,26 -20,27
Amer Sports Oyj 0,02 -0,17 -2,96 0,81 50,04
Apetit Oyj -0,23 -0,46 2,11 -6,05 -36,03
Aqua Bio Technology 0,00 -1,50 -2,24 0,00 -58,74
Arcus -0,53 1,35 1,08 -4,94 -12,69
Atari SDB -6,95 -5,43 - - -
Atria Oyj A 1,09 2,34 -18,97 -6,42 -36,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-