Om bolaget (HDW B)

H&D Wireless Sweden Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,52 %
 • Utv. idag SEK
  -0,015 SEK
 • Köp
  2,810
 • Sälj
  2,845
 • Senast
  2,845
 • Högst
  2,955
 • Lägst
  2,740
 • Antal
  88 328
 • Tid
  15:48:51

H&D Wireless Sweden Holding

H&D Wireless Sweden Holding utvecklar utrustning för uppkoppling, positionering och övervakning. Tekniken baseras på realtidslokaliseringsystem (RTLS) och används huvudsakligen för diverse utrustningar, verktyg, inventarier och människor. Produkterna säljs som WiFi- och Bluetooth moduler som integreras i kundens befintliga produkter. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Kista.
VD
Pär Bergsten
Ordförande
Peter Dahlander
Hemsida
http://www.hd...
Bransch
Teknik
Börsvärde
93 881 024 SEK
H&D Wireless Sweden Holding B
30 225 533 aktier
Totalt
30 225 533 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-06-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TO2B
 • Noteringsperiod: 2019-06-18 - 2021-06-28

Tidigare händelser

2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - 2019-06-04
2018-05-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-05-31 - 2019-05-29
2019-04-26
Ordinarie utdelning H&D Wireless Sweden Holding B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-03-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:10
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-26
 • Likviddag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-URB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-10
2019-03-21
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-15
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-01
Delårsrapport
2018-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-29 - 2018-10-17
2018-10-08
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-24
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2018-08-24
 • Tidsperiod: 2018-08-29 - 2018-09-12
 • Likviddag: -
2018-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-08-29 - 2018-09-12
2018-08-31
Delårsrapport
2018-08-16
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Banque Internationale A Luxembourg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,28 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-09-28
 • Vem: Clausin, Sebastian
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,56 %
 • Röstandel: 0,31 %
2018-09-28
 • Vem: Elgh, Carl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 1,24 %
2018-09-28
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,76 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-09-28
 • Vem: Fritz, Örjan
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,05 %
 • Röstandel: 0,58 %
2018-09-28
 • Vem: Pomona-gruppen AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,98 %
 • Röstandel: 0,54 %
2018-09-28
 • Vem: Grahn, Anders
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 1,18 %
2018-09-28
 • Vem: Jernberger, Åke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,61 %
 • Röstandel: 0,88 %
2018-09-28
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkringsbolaget AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,63 %
 • Röstandel: 2,54 %
2018-09-28
 • Vem: H&D Ventures AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,88 %
 • Röstandel: 57,67 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -1,82 -1,55 -4,05 1,50
24SevenOffice 0,99 -4,38 -9,20 15,04 141,32
5th Planet Games -4,60 -4,38 -10,37 -8,59 -68,32
Absolicon 4,68 9,48 31,14 129,49 14,01
Acconeer -0,25 1,62 6,01 -4,29 -7,80
Acosense -3,33 -19,44 -17,14 -46,30 -71,29
Addnode Group B -0,67 4,98 0,00 6,50 49,59
Adevinta ser. A 2,10 -3,75 -3,04 6,32 -
Adevinta ser. B 0,78 -5,62 -1,52 8,22 -
Admicom Oyj 1,48 0,21 14,25 31,78 214,38
Advenica AB -5,46 -9,42 2,98 3,90 -63,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-42,61
Räntabilitet eget kapital %
-0,73
Balanslikviditet
1,40
Räntabilitet totalt kapital %
-0,64
Kassalikviditet
1,31
Ändring eget kapital %
0,35
Soliditet %
0,86
Ändring totalt kapital %
0,29
Kapitalomsättningshast.
0,11
Bruttomarginal %
0,02
Varulagrets oms. hast.
0,12
Rörelsemarginal %
-5,97
Kundfordringar oms. hast.
0,21
Nettomarginal %
-6,11
Andel utdelad vinst %
0,00