Om bolaget (HDW B)

H&D Wireless Sweden Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -46,97 %
 • Utv. idag SEK
  -1,543 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,742
 • Högst
  3,285
 • Lägst
  1,710
 • Antal
  2 113 351
 • Tid
  17:29:30

H&D Wireless Sweden Holding

H&D Wireless Sweden Holding utvecklar utrustning för uppkoppling, positionering och övervakning. Tekniken baseras på realtidslokaliseringsystem (RTLS) och används huvudsakligen för diverse utrustningar, verktyg, inventarier och människor. Produkterna säljs som WiFi- och Bluetooth moduler som integreras i kundens befintliga produkter. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 och har sitt huvudkontor i Kista.
VD
Pär Bergsten
Ordförande
Peter Dahlander
Hemsida
http://www.hd...
Bransch
Teknik
Börsvärde
112 116 373 SEK
H&D Wireless Sweden Holding B
30 225 533 aktier
Totalt
34 129 794 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-21
Extra bolagsstämma
2019-10-21
Delårsrapport
2019-06-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TO2B
 • Noteringsperiod: 2019-06-18 - 2021-06-28

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - 2019-06-04
2018-05-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-05-31 - 2019-05-29
2019-04-26
Ordinarie utdelning H&D Wireless Sweden Holding B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-03-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:10
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-26
 • Likviddag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-URB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-10
2019-03-21
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-01
Delårsrapport
2018-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-29 - 2018-10-17
2018-10-08
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Banque Internationale A Luxembourg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,28 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-09-28
 • Vem: Clausin, Sebastian
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,56 %
 • Röstandel: 0,31 %
2018-09-28
 • Vem: Elgh, Carl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 1,24 %
2018-09-28
 • Vem: Fritz, Örjan
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,05 %
 • Röstandel: 0,58 %
2018-09-28
 • Vem: Grahn, Anders
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 1,18 %
2018-09-28
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,76 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-09-28
 • Vem: H&D Ventures AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,88 %
 • Röstandel: 57,67 %
2018-09-28
 • Vem: Jernberger, Åke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,61 %
 • Röstandel: 0,88 %
2018-09-28
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkringsbolaget AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,63 %
 • Röstandel: 2,54 %
2018-09-28
 • Vem: Pomona-gruppen AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,98 %
 • Röstandel: 0,54 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,72 9,46 2,37 0,27
01 Communique Laboratory Inc 10,00 10,00 10,00 -15,38 15,79
21Vianet Group Inc -1,90 -4,94 8,25 8,25 -20,33
24SevenOffice 2,72 -1,49 -17,50 -21,66 54,93
2U Inc -1,91 -11,09 -2,07 -53,59 -77,10
3D Systems Corp 0,72 -3,23 22,45 -6,25 -55,44
58.com Inc 0,34 -1,06 7,46 -12,72 -24,45
5th Planet Games -2,51 1,97 -17,29 -32,83 -73,87
8x8 Inc -1,97 2,36 -4,53 -1,80 10,32
9F Inc 0,09 3,25 1,89 - -
A10 Networks Inc -3,21 -7,07 2,99 10,38 18,91
Ägare Kapital % Röster %
H&D Ventures 16,90 16,90
Försäkringsbolaget Avanza 7,50 7,50
Nordnet 5,20 5,20
Karlsson, Sven 2,00 2,00
Elgh, Carl 1,50 1,50
Grahn, Anders 1,50 1,50
Jernberger, Åke 1,10 1,10
Fritz, Örjan 0,70 0,70
Pomona-Gruppen AB 0,70 0,70
Leif GW Persson AB 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-42,61
Räntabilitet eget kapital %
-73,00
Balanslikviditet
1,40
Räntabilitet totalt kapital %
-64,00
Kassalikviditet
1,31
Ändring eget kapital %
35,00
Soliditet %
86,00
Ändring totalt kapital %
0,29
Kapitalomsättningshast.
0,11
Bruttomarginal %
2,00
Varulagrets oms. hast.
0,12
Rörelsemarginal %
-597,00
Kundfordringar oms. hast.
0,21
Nettomarginal %
-611,00
Andel utdelad vinst %
0,00