Om bolaget (HDW B)

H&D Wireless Sweden Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,47 %
 • Utv. idag SEK
  +0,310 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,970
 • Högst
  3,975
 • Lägst
  3,655
 • Antal
  228 124
 • Tid
  17:29:30

H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och plattformssystem. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smarta phone-applikationer för smarta hem och företag i världsklass. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i företagens affärsprocesser.

VD
Pär Bergsten
Ordförande
Peter Dahlander
Hemsida
www.hd-wirele...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
120 141 450 SEK
H&D Wireless Sweden Holding B
30 225 533 aktier
Totalt
30 225 533 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-05-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-05-31 - 2019-05-29
2019-08-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning H&D Wireless Sweden Holding B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-03-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:10
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-26
 • Likviddag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-URB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - 2019-04-10
2019-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-03-26 - -
2019-03-21
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-15
Extra bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-01
Delårsrapport
2018-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-08-29 - 2018-10-17
2018-10-08
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HDW-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-08-29 - 2018-09-12
2018-08-24
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 4,25
 • Handlas utan rätt: 2018-08-24
 • Tidsperiod: 2018-08-29 - 2018-09-12
 • Likviddag: -
2018-08-16
Extra bolagsstämma
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
55 793 000
Immateriella anläggningstillgångar 24 121 000
Materiella anläggningstillgångar 546 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 24 667 000
Kassa och bank 27 226 000
Summa omsättningstillgångar 31 126 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 44 488 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 11 305 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Banque Internationale A Luxembourg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,28 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-09-28
 • Vem: Clausin, Sebastian
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,56 %
 • Röstandel: 0,31 %
2018-09-28
 • Vem: Fritz, Örjan
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,05 %
 • Röstandel: 0,58 %
2018-09-28
 • Vem: Elgh, Carl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 1,24 %
2018-09-28
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,76 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-09-28
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkringsbolaget AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,63 %
 • Röstandel: 2,54 %
2018-09-28
 • Vem: Grahn, Anders
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 1,18 %
2018-09-28
 • Vem: Jernberger, Åke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,61 %
 • Röstandel: 0,88 %
2018-09-28
 • Vem: H&D Ventures AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,88 %
 • Röstandel: 57,67 %
2018-09-28
 • Vem: Pomona-gruppen AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,98 %
 • Röstandel: 0,54 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ALLGON B -1,55 1,36 28,53 52,22 8,78
Acconeer 0,75 0,86 -4,52 -14,32 -18,83
Addnode Group B 1,70 5,65 7,94 21,05 79,69
Advenica AB 1,24 1,87 -1,80 -22,14 -74,45
Agillic -0,39 0,39 -11,72 -10,49 -30,45
Alcadon Group -1,07 -2,80 -4,14 -4,14 -44,29
Anoto Group -2,87 -7,30 -11,19 -58,87 -73,04
Apptix -7,41 4,17 0,00 -0,79 71,23
Arbona A -14,63 -8,70 0,00 -19,23 -3,67
Arbona B -3,74 0,00 -4,63 -20,16 14,44
Ägare Kapital % Röster %
H&D Ventures AB 22,88 57,67
Nordnet Pensionsförsäk... 4,63 2,54
Försäkringsbolaget Ava... 3,76 2,06
Elgh, Carl 2,26 1,24
Grahn, Anders 2,14 1,18
Jernberger, Åke 1,61 0,88
Banque Internationale... 1,28 0,70
Fritz, Örjan 1,05 0,58
Pomona-gruppen AB 0,98 0,54
Clausin, Sebastian 0,56 0,31
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
1,40
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
1,31
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
85,58
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
30,81
Rörelsemarginal %
-159,21
Kundfordringar oms. hast.
18,22
Nettomarginal %
-162,94
Andel utdelad vinst %
-