Om bolaget (CORR PR A)

CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,30 %
 • Utv. idag USD
  -0,87 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,05
 • Högst
  11,98
 • Lägst
  11,02
 • Antal
  12 932
 • Tid
  22:00:03

CorEnergy Infrastructure Trust

CorEnergy Infrastructure Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden äger huvudsakligen medelstora downstream tillgångar som är föremål för långsiktiga fördelaktiga leasingavtal. Dessa tillgångar inkluderar rörledningar, lagertankar, transmissionsledningar och lagringssystem. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Kansas City, Missouri.
VD
David Schulte
Ordförande
David Schulte
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
89 168 482 USD
CorEnergy Infrastructure Trust Inc
15 060 857 aktier
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share
5 181 017 aktier
Totalt
15 060 857 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-08-16
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share
 • Utdelning/aktie: 0,460938 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-16
 • Utdelningsdag: 2022-08-31
2022-08-16
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-16
 • Utdelningsdag: 2022-08-31
2022-08-11
Delårsrapport
2022-05-16
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share
 • Utdelning/aktie: 0,460938 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-16
 • Utdelningsdag: 2022-05-31
2022-05-16
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-16
 • Utdelningsdag: 2022-05-31
2022-05-25
Bolagsstämma
2022-05-12
Delårsrapport
2022-03-14
Årsrapport
2022-02-11
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share
 • Utdelning/aktie: 0,460938 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-11
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-02-11
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-11
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2021-11-15
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred share
 • Utdelning/aktie: 0,460938 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-15
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-11-15
Ordinarie utdelning CorEnergy Infrastructure Trust Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-15
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
AFC Gamma Inc 1,30 4,55 -2,68 5,98 -26,96
AG Mortgage Investment Trust Inc -4,75 -4,52 -32,38 -41,97 -64,82
Acadia Realty Trust -3,11 2,32 -19,56 -18,64 -39,84
Acres Commercial Realty Corp -0,47 -1,07 -4,21 5,43 -17,30
Acres Commercial Realty Corp -1,80 5,55 -9,79 5,42 -44,97
Acrinova A 0,95 -5,76 -15,00 -15,00 -34,62
Acrinova B 1,86 12,65 -9,88 -7,26 -33,39
Adler Group SA -1,55 -6,41 -31,16 -55,00 -82,40
Adler Real Estate AG -0,14 2,50 -0,54 6,96 -7,75
Aedifica NV 0,13 1,95 -18,81 -17,50 -29,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-