Om bolaget (IIP.UN)

InterRent Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,48 %
 • Utv. idag CAD
  +0,07 CAD
 • Köp
  14,59
 • Sälj
  14,62
 • Senast
  14,59
 • Högst
  14,67
 • Lägst
  14,52
 • Antal
  184 537
 • Tid
  22:00:00

Interrent Real Estate Investment Trust

Interrent Real Estate Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario. Fonden investerar i huvudsak i bostadsfastigheter i Kanada. Fonden grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Ottawa, Kanada.
VD
Mike McGahan
Ordförande
Mike McGahan
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 005 074 669 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust
138 090 542 aktier
Totalt
138 090 542 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-01-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-15

Tidigare händelser

2020-12-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-16
2020-09-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-15
2020-08-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-07-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-30
 • Utdelningsdag: 2020-08-17
2020-08-10
Delårsrapport
2020-08-04
Bolagsstämma
2020-06-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-06-15
2020-04-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: 2020-05-15
2020-05-05
Delårsrapport
2020-03-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-15
2020-03-30
Årsrapport
2020-02-27
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-27
 • Utdelningsdag: 2020-03-16
2020-01-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,025833 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-30
 • Utdelningsdag: 2020-02-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 1,61 6,60 9,36 9,63
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,25 0,33 -0,33 10,14 -80,81
AGNC Investment Corp -0,45 1,21 3,32 10,36 -
AGNC Investment Corp 0,79 1,26 0,90 9,56 -
AGNC Investment Corp 0,32 0,98 1,93 8,10 -
AGNC Investment Corp 0,68 2,29 2,37 9,64 -
Acadia Realty Trust 1,14 -4,19 8,56 49,11 -41,15
Acrinova -1,52 0,52 5,98 5,41 -14,47
Adapteo -1,55 -1,96 4,05 10,85 -18,78
Aedifica SA 1,85 3,02 4,43 12,76 -17,09
Agat Ejendomme 0,55 -0,54 -3,17 -13,27 -56,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,99
Balanslikviditet
189,38
Räntabilitet totalt kapital %
11,51
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
38,07
Soliditet %
64,88
Ändring totalt kapital %
24,02
Kapitalomsättningshast.
5,06
Bruttomarginal %
67,73
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
230,89
Kundfordringar oms. hast.
0,83
Nettomarginal %
227,67
Andel utdelad vinst %
11,07