Om bolaget (IIP.UN)

InterRent Real Estate Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +1,99 %
 • Utv. idag CAD
  +0,26 CAD
 • Köp
  13,28
 • Sälj
  13,31
 • Senast
  13,31
 • Högst
  13,36
 • Lägst
  13,11
 • Antal
  139 453
 • Tid
  22:00:37

Interrent Real Estate Investment Trust

Interrent Real Estate Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario. Fonden investerar i huvudsak i bostadsfastigheter i Kanada. Fonden grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Ottawa, Kanada.
VD
Mike McGahan
Ordförande
Paul Amirault
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 839 389 826 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust
140 949 412 aktier
Totalt
140 949 412 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-29
 • Utdelningsdag: 2022-07-15
2022-06-20
Bolagsstämma
2022-05-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-30
 • Utdelningsdag: 2022-06-15
2022-04-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-28
 • Utdelningsdag: 2022-05-16
2022-03-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-30
 • Utdelningsdag: 2022-04-18
2022-02-25
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-25
 • Utdelningsdag: 2022-03-15
2022-01-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-28
 • Utdelningsdag: 2022-02-15
2021-12-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-30
 • Utdelningsdag: 2022-01-17
2021-11-29
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0285 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-29
 • Utdelningsdag: 2021-12-15
2021-10-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-15
2021-11-08
Delårsrapport
2021-09-28
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-30
Ordinarie utdelning InterRent Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,027125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,48 0,68 1,85 4,84 -15,82
AFC Gamma Inc 1,42 9,31 14,73 17,76 -12,38
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,49 -7,40 6,52 0,94 -29,15
AGNC Investment Corp 0,71 -0,66 7,25 -1,48 -13,20
Acadia Realty Trust 2,28 -0,90 5,74 -14,28 -22,35
Acres Commercial Realty Corp -1,11 9,93 9,60 -5,36 -11,84
Acres Commercial Realty Corp 0,11 11,36 9,79 -18,48 -45,56
Acrinova A -0,48 1,98 0,49 -25,63 -23,70
Acrinova B 0,00 2,65 1,43 -12,88 -23,93
Aedifica NV 0,25 1,20 5,82 -6,18 -18,46
Agat Ejendomme 0,00 4,41 6,50 4,41 2,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-