Om bolaget (VNTR)

Venator Materials PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,43 %
 • Utv. idag USD
  +0,11 USD
 • Köp
  1,78
 • Sälj
  1,88
 • Senast
  1,82
 • Högst
  1,84
 • Lägst
  1,68
 • Antal
  151 730
 • Tid
  22:00:40

Venator Materials

Venator Materials är ett kemiföretag som tillverkar kemiska produkter såsom titandioxid, färgpigment, funktionella tillsatser och timer och kemikalier för vattenbehandling över hela världen.Bolaget levererar barium och zink tillsatser för användning i beläggningar, filmer, läkemedel, papper och glasfiberarmerad plast.
VD
Simon Turner
Ordförande
Peter R. Huntsman
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
182 518 375 USD
Venator Materials PLC
106 735 892 aktier
Totalt
106 735 892 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-18
Bolagsstämma
2019-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,74 3,18 -0,34 18,03 5,49
5N Plus Inc -2,40 -2,40 -17,26 8,67 -38,26
A.I.S Resources Ltd 0,00 25,00 0,00 -28,57 -61,54
Abacus Mining and Exploration Corp 27,78 64,29 35,29 91,67 109,09
Abcourt Mines Inc 5,88 5,88 12,50 100,00 28,57
Aben Resources Ltd 3,57 31,82 107,14 141,67 -39,58
AbraPlata Resource Corp 0,00 0,00 50,00 135,71 266,67
Academy Metals Inc 0,00 0,00 4,17 -21,88 -
Acadian Timber Corp -2,68 -4,26 -4,07 17,62 -15,37
Adamera Minerals Corp 0,00 53,85 81,82 185,71 233,33
AdvanSix Inc 5,10 5,00 -26,78 2,76 -54,30
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
1,95
Balanslikviditet
200,20
Räntabilitet totalt kapital %
-0,88
Kassalikviditet
95,08
Ändring eget kapital %
-21,37
Soliditet %
29,40
Ändring totalt kapital %
-8,85
Kapitalomsättningshast.
94,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
24,08
Rörelsemarginal %
0,61
Kundfordringar oms. hast.
15,07
Nettomarginal %
-0,94
Andel utdelad vinst %
-