Om bolaget (ENRAD)

Enrad

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,50
 • Högst
  3,50
 • Lägst
  3,50
 • Antal
  680
 • Tid
  17:29:46

Enrad

Enrad är ett svenskt företag som har utvecklat en ny, patenterad teknik, som sänker energiförbrukningen för kyl- och värmesystem. Bolagets kyl- och värmepumpsystem är modulbaserade. Kylsystemen används i livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrin och värmepumpsystemen har installerats hos bygg och fastighetsbolag.

VD
Andreas Bäckäng
Ordförande
Jakob Granström
Hemsida
www.enrad.se
Bransch
-
Börsvärde
24 330 134 SEK
Enrad
6 951 467 aktier
Totalt
6 951 467 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-26
Delårsrapport
2019-02-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 3,40
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-12
 • Likviddag: -
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-10
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - -
2018-08-27
Delårsrapport
2018-08-13
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning Enrad
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-17
Delårsrapport
2018-02-26
Årsrapport
2017-11-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Adaptivus Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,61 %
 • Röstandel: 8,61 %
2017-12-31
 • Vem: Adinq AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,75 %
 • Röstandel: 2,75 %
2017-12-31
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,50 %
 • Röstandel: 12,50 %
2017-12-31
 • Vem: Gösta Welandson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,52 %
 • Röstandel: 30,52 %
2017-12-31
 • Vem: Inkubatorn i Borås AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2017-12-31
 • Vem: Membia AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 2,06 %
2017-12-31
 • Vem: Investmentbolaget Bremholt AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,03 %
 • Röstandel: 2,03 %
2017-12-31
 • Vem: Per Lindberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,92 %
 • Röstandel: 1,92 %
2017-12-31
 • Vem: Mikael Larsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,89 %
 • Röstandel: 1,89 %
2017-12-31
 • Vem: Stubben HVB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 3,13 %
Ägare Kapital % Röster %
Gösta Welandson 30,52 30,52
ALMI 12,50 12,50
Adaptivus Holding AB 8,61 8,61
Stubben HVB AB 3,13 3,13
Adinq AB 2,75 2,75
Membia AB 2,06 2,06
Investmentbolaget Brem... 2,03 2,03
Inkubatorn i Borås AB 1,94 1,94
Per Lindberg 1,92 1,92
Mikael Larsson 1,89 1,89
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-26,48
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
4,56
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
3,29
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
77,89
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,85
Rörelsemarginal %
-70,23
Kundfordringar oms. hast.
8,24
Nettomarginal %
-72,88
Andel utdelad vinst %
-