Om bolaget (ENRAD)

Enrad

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,10
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:50

Enrad

Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.
VD
Andreas Bäckäng
Ordförande
Jakob Granström
Hemsida
http://www.en...
Bransch
Industri
Börsvärde
24 330 131 SEK
Enrad
6 951 467 aktier
Totalt
6 951 467 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: 2,40
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-04
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-UR
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-02
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Enrad
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-25
Årsrapport
2019-01-21
Extra bolagsstämma
2018-11-26
Delårsrapport
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-11-23
2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 3,40
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-12
 • Likviddag: -
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-10
2018-08-27
Delårsrapport
2018-08-13
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Adaptivus Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,61 %
 • Röstandel: 8,61 %
2018-09-30
 • Vem: Adinq AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,66 %
 • Röstandel: 1,66 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,97 %
 • Röstandel: 5,97 %
2018-09-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,80 %
 • Röstandel: 11,80 %
2018-09-30
 • Vem: Frank Hallberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,63 %
 • Röstandel: 2,63 %
2018-09-30
 • Vem: Gösta Welandson med bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,52 %
 • Röstandel: 30,52 %
2018-09-30
 • Vem: Inkinvest Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-09-30
 • Vem: Inkubatorn i Borås AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2018-09-30
 • Vem: Investmentbolaget Bremholt AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,03 %
 • Röstandel: 2,03 %
2018-09-30
 • Vem: Stubben HVB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 3,13 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
2020 Bulkers -1,25 -4,82 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,98 -1,09 -1,43 -14,34 -10,02
A.P. Møller - Mærsk B 0,50 -1,35 -3,06 -15,54 -11,16
ABB Ltd 1,81 0,37 -3,67 -9,22 -12,13
Aalberts NV 1,28 0,49 7,40 -0,46 -15,17
Aallon Group Oyj -0,94 1,82 3,70 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,86 -5,21 -5,62 -10,13 -24,90
Absolent Group 1,17 -8,13 23,52 44,85 170,83
Addtech B 0,58 -2,80 -6,29 16,55 32,77
Aeroports de Paris SA 0,67 3,75 3,62 -7,32 -15,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-26
Räntetäckningsgrad
-59,66
Räntabilitet eget kapital %
-0,92
Balanslikviditet
1,03
Räntabilitet totalt kapital %
-0,46
Kassalikviditet
0,68
Ändring eget kapital %
-0,22
Soliditet %
0,49
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
0,61
Bruttomarginal %
0,07
Varulagrets oms. hast.
0,23
Rörelsemarginal %
-0,75
Kundfordringar oms. hast.
0,37
Nettomarginal %
-0,76
Andel utdelad vinst %
-