Om bolaget (ENRAD)

Enrad

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -9,17 %
 • Utv. idag SEK
  -0,32 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,17
 • Högst
  3,18
 • Lägst
  3,17
 • Antal
  8 615
 • Tid
  17:29:53

Enrad

Enrad är ett svenskt företag som har utvecklat en ny, patenterad teknik, som sänker energiförbrukningen för kyl- och värmesystem. Bolagets kyl- och värmepumpsystem är modulbaserade. Kylsystemen används i livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrin och värmepumpsystemen har installerats hos bygg och fastighetsbolag.

VD
Andreas Bäckäng
Ordförande
Jakob Granström
Hemsida
www.enrad.se
Bransch
-
Börsvärde
24 260 619 SEK
Enrad
6 951 467 aktier
Totalt
6 951 467 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Enrad
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-25
Årsrapport
2019-01-21
Extra bolagsstämma
2018-11-26
Delårsrapport
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-11-23
2018-09-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 3,40
 • Handlas utan rätt: 2018-09-14
 • Tidsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-12
 • Likviddag: -
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-10-10
2018-08-27
Delårsrapport
2018-08-13
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning Enrad
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
16 091 000
Immateriella anläggningstillgångar 8 501 000
Materiella anläggningstillgångar 1 528 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 10 029 000
Kassa och bank 3 211 000
Summa omsättningstillgångar 6 062 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 12 534 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 228 000
Kortfristiga skulder 1 329 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Adaptivus Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,61 %
 • Röstandel: 8,61 %
2018-09-30
 • Vem: Adinq AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,66 %
 • Röstandel: 1,66 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,97 %
 • Röstandel: 5,97 %
2018-09-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,80 %
 • Röstandel: 11,80 %
2018-09-30
 • Vem: Frank Hallberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,63 %
 • Röstandel: 2,63 %
2018-09-30
 • Vem: Gösta Welandson med bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,52 %
 • Röstandel: 30,52 %
2018-09-30
 • Vem: Inkubatorn i Borås AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2018-09-30
 • Vem: Inkinvest Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-09-30
 • Vem: Investmentbolaget Bremholt AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,03 %
 • Röstandel: 2,03 %
2018-09-30
 • Vem: Stubben HVB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,13 %
 • Röstandel: 3,13 %
Ägare Kapital % Röster %
Gösta Welandson med bolag 30,52 30,52
ALMI 11,80 11,80
Adaptivus Holding AB 8,61 8,61
Avanza Pension 5,97 5,97
Stubben HVB AB 3,13 3,13
Frank Hallberg 2,63 2,63
Investmentbolaget Brem... 2,03 2,03
Inkubatorn i Borås AB 1,94 1,94
Inkinvest Aktiebolag 1,70 1,70
Adinq AB 1,66 1,66
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-70,91
Balanslikviditet
1,50
Räntabilitet totalt kapital %
-50,51
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
-20,24
Soliditet %
64,34
Ändring totalt kapital %
-3,44
Kapitalomsättningshast.
0,47
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,10
Rörelsemarginal %
-106,76
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-108,44
Andel utdelad vinst %
-