Om bolaget (ENRAD)

Enrad

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,95
 • Högst
  1,95
 • Lägst
  1,91
 • Antal
  17 056
 • Tid
  17:29:31

Enrad

Enrad är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är affärsinriktningen mot att erbjuda miljövänliga lösningar relaterade till olika kyl- och värmelösningar, innefattande butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar. Kunderna återfinns bland aktörer inom livsmedelsindustrin, samt bland hallar och kommersiella fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Borås.
VD
Andreas Bäckäng
Ordförande
Jakob Granström
Hemsida
http://www.en...
Bransch
Industri
Börsvärde
22 592 265 SEK
Enrad
11 585 777 aktier
Totalt
11 585 777 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-28
Delårsrapport
2019-08-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-TO1
 • Noteringsperiod: 2019-08-08 - -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-31
2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:3
 • Betalt/aktie: 2,40
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-04
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-UR
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-02
2019-05-10
Ordinarie utdelning Enrad
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-25
Årsrapport
2019-01-21
Extra bolagsstämma
2018-11-26
Delårsrapport
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRAD-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - 2018-11-23
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,56 4,34 3,45 7,41 12,58
2020 Bulkers -0,92 5,93 5,93 8,61 -
3M Co 1,72 3,37 -0,50 -3,89 -16,97
51job Inc 1,78 -3,06 6,16 -2,19 34,16
A. O. Smith Corp 0,18 7,13 7,65 17,26 13,08
A.P. Møller - Mærsk A 8,19 8,99 9,66 11,48 4,40
A.P. Møller - Mærsk B 7,75 9,09 9,68 13,09 4,12
AAR Corp 1,16 -2,52 -11,16 -4,48 -8,46
Aalberts NV 2,15 3,00 -0,30 6,53 17,32
Aallon Group Oyj 0,64 4,22 0,86 11,67 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,16 3,35 0,23 10,11 -6,06
Ägare Kapital % Röster %
Gösta Welandson med bolag 51,72 51,72
ALMI 5,29 5,29
Adaptivus Holding AB 3,88 3,88
Stubben HVB AB 3,13 3,13
Frank Hallberg 1,58 1,58
Avanza Pension 1,40 1,40
Inkinvest Aktiebolag 1,28 1,28
Nordnet Pensionsförsäk... 1,13 1,13
Saleh Kebire 1,04 1,04
Investmentbolaget Brem... 0,91 0,91
Datum för årsredovisning
2019-08-28
Räntetäckningsgrad
-47,97
Räntabilitet eget kapital %
-111,00
Balanslikviditet
0,81
Räntabilitet totalt kapital %
-49,00
Kassalikviditet
0,47
Ändring eget kapital %
-25,00
Soliditet %
44,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
0,80
Bruttomarginal %
11,00
Varulagrets oms. hast.
0,19
Rörelsemarginal %
-61,00
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
-62,00
Andel utdelad vinst %
-