Om bolaget (SDS)

Seamless Distribution Systems

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,60
 • Högst
  24,90
 • Lägst
  23,60
 • Antal
  5 000
 • Tid
  17:29:30

Seamless Distribution Systems

Seamless Distribution Systems är ett teknikbolag. Specialisering sker inom digital distribution via bolagets framtagna multiaccess plattform som underlättar och förbättrar e-transaktioner. Kunderna återfinns bland aktörer inom telekombranschen. Idag innehas verksamhet på global nivå, med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Tommy Eriksson
Ordförande
Gunnar Jardelöv
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
181 515 694 SEK
Seamless Distribution Systems
7 691 343 aktier
Totalt
7 691 343 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-17
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Seamless Distribution Systems
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-17
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-28
 • Vem: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,31 %
 • Röstandel: 14,31 %
2019-02-28
 • Vem: Andersson, Mats
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,93 %
 • Röstandel: 2,93 %
2019-02-28
 • Vem: Contigo Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2019-02-28
 • Vem: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,96 %
 • Röstandel: 10,96 %
2019-02-28
 • Vem: Försäkringsbolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,37 %
 • Röstandel: 15,37 %
2019-02-28
 • Vem: SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,95 %
 • Röstandel: 2,95 %
2019-02-28
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,23 %
 • Röstandel: 2,23 %
2019-02-28
 • Vem: Klevbo, Tomas
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 2,18 %
2019-02-28
 • Vem: SACUIU, BODGAN GHEORGHE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,12 %
 • Röstandel: 3,12 %
2019-02-28
 • Vem: Swedbank Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,97 %
 • Röstandel: 6,97 %
2018-09-28
 • Vem: BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-09-28
 • Vem: BNP PARIOBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 1,50 %
2018-09-28
 • Vem: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-09-28
 • Vem: Nordea Investment Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-09-28
 • Vem: NORDNET PENSIONSFÖRSÄRKING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-09-28
 • Vem: RBC INVESTOR SERVICES TRUST W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-09-28
 • Vem: STATE STREET BANK & TRUST COM,. BOSTON
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-28
 • Vem: STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,00 %
 • Röstandel: 6,80 %
2018-09-28
 • Vem: TRACTION BRANDING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,50 %
 • Röstandel: 57,00 %
2018-09-28
 • Vem: TIMBER HILL EUROPE AG, W-8BENE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,00 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 15,30 15,30
Credit Suisse 14,80 14,80
Goldman Sachs Internat... 11,00 11,00
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 7,60 7,60
CONTIGO FÖRVALTNING AB 4,90 4,90
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
2,71
Räntabilitet eget kapital %
41,00
Balanslikviditet
1,45
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
1,40
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
25,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,60
Bruttomarginal %
31,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-