Om bolaget (SDS)

Seamless Distribution Systems

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  20,00
 • Sälj
  20,30
 • Senast
  20,30
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:00:03

Seamless Distr. Sys.

Seamless Distribution Systems (SDS) är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS är verksamma i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien och Förenade Arabemiraten.

VD
Tommy Eriksson
Ordförande
Gunnar Jardelöv
Hemsida
www.sds.seaml...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
156 134 262 SEK
Seamless Distribution Systems
7 691 343 aktier
Totalt
7 691 343 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Seamless Distribution Systems
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-17
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-18
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-06-13
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
65 905 000
Immateriella anläggningstillgångar 43 147 000
Materiella anläggningstillgångar 1 665 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 44 812 000
Kassa och bank 1 847 000
Summa omsättningstillgångar 21 092 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 16 340 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 40 293 000
Kortfristiga skulder 9 272 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-28
 • Vem: Försäkringsbolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,37 %
 • Röstandel: 15,37 %
2019-02-28
 • Vem: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,31 %
 • Röstandel: 14,31 %
2019-02-28
 • Vem: Contigo Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2019-02-28
 • Vem: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,96 %
 • Röstandel: 10,96 %
2019-02-28
 • Vem: Andersson, Mats
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,93 %
 • Röstandel: 2,93 %
2019-02-28
 • Vem: Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,23 %
 • Röstandel: 2,23 %
2019-02-28
 • Vem: Klevbo, Tomas
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 2,18 %
2019-02-28
 • Vem: Swedbank Försäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,97 %
 • Röstandel: 6,97 %
2019-02-28
 • Vem: SACUIU, BODGAN GHEORGHE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,12 %
 • Röstandel: 3,12 %
2019-02-28
 • Vem: SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,95 %
 • Röstandel: 2,95 %
2018-09-28
 • Vem: BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-09-28
 • Vem: BNP PARIOBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 1,50 %
2018-09-28
 • Vem: Nordea Investment Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-09-28
 • Vem: NORDNET PENSIONSFÖRSÄRKING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-09-28
 • Vem: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-09-28
 • Vem: RBC INVESTOR SERVICES TRUST W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-09-28
 • Vem: STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,00 %
 • Röstandel: 6,80 %
2018-09-28
 • Vem: STATE STREET BANK & TRUST COM,. BOSTON
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-28
 • Vem: TIMBER HILL EUROPE AG, W-8BENE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-28
 • Vem: TRACTION BRANDING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,50 %
 • Röstandel: 57,00 %
2018-06-29
 • Vem: LARS RODERT
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2018-06-29
 • Vem: CREDIT SUISSE
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,90 %
 • Röstandel: 10,90 %
2018-06-29
 • Vem: GOLDMAN SACHS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-06-29
 • Vem: RÅSUNDA FÖRVALTNING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-06-29
 • Vem: SWEDBANK FÖRSÄKRING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,00 %
 • Röstandel: 6,00 %
2018-06-29
 • Vem: RBC BANK S.A.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,80 %
 • Röstandel: 7,80 %
2018-06-29
 • Vem: BOGDAN SACUIU
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-29
 • Vem: KINNEVIK
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,50 %
 • Röstandel: 8,50 %
2018-06-29
 • Vem: AVANZA PENSION
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,00 %
 • Röstandel: 7,00 %
2018-06-29
 • Vem: CONTIGO FÖRVALTNING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 2,50 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,90 -6,77 -0,12 -0,78
ALLGON B 2,51 3,94 12,25 47,21 11,14
Acconeer -3,11 -5,53 -6,89 -14,13 -16,36
Addnode Group B 1,04 -2,67 2,82 16,80 66,29
Advenica AB 0,00 17,39 3,00 -1,82 -70,00
Agillic 1,51 3,46 -3,93 -2,99 -26,50
Alcadon Group -0,73 -1,80 -5,86 -0,36 -47,09
Anoto Group 1,40 1,60 -12,13 -60,79 -72,59
Arbona A -0,94 0,00 -4,55 -10,26 -5,41
Arbona B 0,00 11,65 6,48 -8,00 35,29
Artificial Solutions Intern. 0,34 11,49 35,98 -41,50 -59,58
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsbolaget, Av... 15,37 15,37
CREDIT SUISSE (SWITZER... 14,31 14,31
GOLDMAN SACHS INTERNAT... 10,96 10,96
Swedbank Försäkring AB 6,97 6,97
Contigo Förvaltning AB 4,90 4,90
SACUIU, BODGAN GHEORGHE 3,12 3,12
SVENSKA HANDELSBANKEN... 2,95 2,95
Andersson, Mats 2,93 2,93
Handelsbanken Liv Förs... 2,23 2,23
Klevbo, Tomas 2,18 2,18
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,23
Räntabilitet eget kapital %
2,06
Balanslikviditet
1,85
Räntabilitet totalt kapital %
5,72
Kassalikviditet
1,75
Ändring eget kapital %
45,39
Soliditet %
25,95
Ändring totalt kapital %
38,90
Kapitalomsättningshast.
1,15
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
36,79
Rörelsemarginal %
1,67
Kundfordringar oms. hast.
2,96
Nettomarginal %
0,46
Andel utdelad vinst %
0,00