Om bolaget (NETM B)

Netmore Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,49 %
 • Utv. idag SEK
  +0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,680
 • Högst
  0,680
 • Lägst
  0,680
 • Antal
  225
 • Tid
  17:29:32

Netmore Group

Netmore Group marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem numera under varumärket Netmore. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa.

VD
Erik Hallberg
Ordförande
Rolf Norberg
Hemsida
www.netmore.se
Bransch
Telekomoperatörer
Börsvärde
23 541 269 SEK
Netmore Group B
29 487 514 aktier
Totalt
29 487 514 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Netmore Group B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-28
Extra bolagsstämma
2019-02-19
Årsrapport
2019-01-25
Extra bolagsstämma
2017-07-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NETM-TO1B
 • Noteringsperiod: 2017-07-14 - 2018-12-27
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NETM-BTUB
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-07-31
2018-07-25
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,05
 • Handlas utan rätt: 2018-07-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-30
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,05
 • Handlas utan rätt: 2018-05-30
 • Tidsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-19
 • Likviddag: -
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NETM-URB
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-15
2018-05-23
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
47 412 000
Immateriella anläggningstillgångar 25 538 000
Materiella anläggningstillgångar 10 296 000
Finansiella anläggningstillgångar 359 000
Summa anläggningstillgångar 36 193 000
Kassa och bank 6 001 000
Summa omsättningstillgångar 11 219 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 26 890 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 3 401 000
Långfristiga skulder 6 563 000
Kortfristiga skulder 10 558 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ADVANCED RESEARCH SWEDEN AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,60 %
 • Röstandel: 27,50 %
2018-09-30
 • Vem: Johan Jobér med bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,80 %
 • Röstandel: 26,00 %
2018-09-30
 • Vem: LMK FORWARD AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,70 %
 • Röstandel: 8,40 %
2018-09-30
 • Vem: LMK Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,70 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-09-30
 • Vem: ITEECOACH AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 7,50 %

Andra bolag i samma bransch (Telekomoperatörer)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 2,10 -3,82 1,15 -0,91
A3 Allmänna IT- och Telekom. -0,32 0,32 -2,51 4,01 -10,12
DNA Oyj 0,10 0,57 -0,38 21,86 4,06
Elisa Oyj 0,58 3,51 5,16 8,80 6,54
Millicom Int. Cellular SDB -0,62 3,41 -0,80 -0,27 2,94
Ovzon 1,01 2,05 24,84 76,93 -22,94
TCECUR Sweden -2,71 6,36 12,05 -2,14 -1,95
TalkPool 0,51 -2,71 -0,75 -18,72 -50,00
Tele2 A 0,39 0,39 -0,39 4,51 12,33
Tele2 B 0,35 2,57 3,06 6,18 12,73
Telenor 0,00 1,27 3,63 6,56 2,93
Ägare Kapital % Röster %
LMK FORWARD AB 20,70 8,40
ADVANCED RESEARCH SWED... 13,60 27,50
LMK Ventures 11,70 4,80
Johan Jobér med bolag 9,80 26,00
ITEECOACH AB 3,80 7,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-193,16
Balanslikviditet
0,02
Räntabilitet totalt kapital %
-87,44
Kassalikviditet
-0,06
Ändring eget kapital %
-82,21
Soliditet %
19,58
Ändring totalt kapital %
-48,46
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
5,20
Varulagrets oms. hast.
5,04
Rörelsemarginal %
-711,70
Kundfordringar oms. hast.
7,14
Nettomarginal %
-703,22
Andel utdelad vinst %
-