Om bolaget (NETM B)

Netmore Group B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,00 %
 • Utv. idag SEK
  -0,020 SEK
 • Köp
  0,920
 • Sälj
  1,000
 • Senast
  0,980
 • Högst
  1,000
 • Lägst
  0,980
 • Antal
  11 450
 • Tid
  09:23:33

Netmore Group

Netmore Group är specialiserade mot att erbjuda helhetsbaserade kommunikationslösningar. Nätet är särskilt anpassat för mobil- och datakommunikation, samt vid olika IT-integreringar av affärsstödssystem. Kunderna återfinns bland aktörer inom fastighetssektorn, industri och offentliga organisationer och störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Erik Hallberg
Ordförande
Rolf Norberg
Hemsida
https://netmo...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
36 477 805 SEK
Netmore Group B
29 487 514 aktier
Totalt
29 487 514 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-06
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-28
Extra bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning Netmore Group B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-02-19
Årsrapport
2017-07-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NETM-TO1B
 • Noteringsperiod: 2017-07-14 - 2018-12-27
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NETM-BTUB
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-07-31
2018-07-25
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,05
 • Handlas utan rätt: 2018-07-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ADVANCED RESEARCH SWEDEN AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,60 %
 • Röstandel: 27,50 %
2018-09-30
 • Vem: ITEECOACH AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 7,50 %
2018-09-30
 • Vem: Johan Jobér med bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,80 %
 • Röstandel: 26,00 %
2018-09-30
 • Vem: LMK FORWARD AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,70 %
 • Röstandel: 8,40 %
2018-09-30
 • Vem: LMK Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,70 %
 • Röstandel: 4,80 %

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,31 0,19 2,45 -2,09 4,42
1&1 Drillisch AG -1,79 -7,01 19,57 -13,11 -39,90
A3 Allmänna IT- och Telekom. -1,34 -1,34 1,38 -8,13 6,52
Altice Europe NV 0,09 8,31 11,65 31,87 4,01
Bahnhof B -1,79 -5,40 -6,01 -8,75 -33,03
Bredband2 i Skandinavien -0,22 -3,16 -5,94 -12,24 -36,91
Challenger Mobile B -3,57 1,89 5,88 1,89 -30,77
DNA Oyj 0,10 -0,19 -0,38 -0,66 8,43
Deutsche Telekom AG -0,91 -3,54 -3,29 0,60 8,37
Elisa Oyj -0,20 -4,48 -2,64 7,63 14,50
freenet AG -0,86 -2,16 3,76 -15,53 -23,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-7,38
Balanslikviditet
0,09
Räntabilitet totalt kapital %
-0,88
Kassalikviditet
0,02
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,12
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
0,69
Varulagrets oms. hast.
0,58
Rörelsemarginal %
-12,91
Kundfordringar oms. hast.
0,49
Nettomarginal %
-13,13
Andel utdelad vinst %
-