Om bolaget (OMNI)

OmniCar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  2,325
 • Sälj
  2,400
 • Senast
  2,400
 • Högst
  2,500
 • Lägst
  2,350
 • Antal
  30 740
 • Tid
  13:42:05

OmniCar Holding

OmniCars affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen.

VD
Claus Hansen
Ordförande
Jens Aaløse
Hemsida
www.omnicar.dk
Bransch
-
Börsvärde
53 765 894 SEK
OmniCar
22 402 456 aktier
Totalt
22 402 456 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-09
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OMNI-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-09 - 2019-05-21
2019-05-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 6:11
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2019-05-02
 • Tidsperiod: 2019-05-09 - 2019-05-23
 • Likviddag: -
2019-05-24
Bolagsstämma
2019-05-31
Delårsrapport
2019-05-27
Ordinarie utdelning OmniCar
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-27
 • Utdelningsdag: -
2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OMNI-BTA1
 • Noteringsperiod: 2019-05-09 - -
2019-01-30
Årsrapport
2019-01-03
Extra bolagsstämma
2018-11-30
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning OmniCar
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
49 889 000
Immateriella anläggningstillgångar 10 523 000
Materiella anläggningstillgångar 57 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 10 580 000
Kassa och bank 5 898 000
Summa omsättningstillgångar 39 309 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 46 304 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 3 585 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Alexander Ivarsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,88 %
 • Röstandel: 1,88 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,07 %
 • Röstandel: 7,07 %
2018-09-30
 • Vem: Burrito Venture Partners A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,66 %
 • Röstandel: 1,66 %
2018-09-30
 • Vem: Lundstrøm Detail ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,48 %
 • Röstandel: 0,48 %
2018-09-30
 • Vem: Claus T. Hansen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 27,78 %
 • Röstandel: 27,78 %
2018-09-30
 • Vem: LMW Invest ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,59 %
 • Röstandel: 20,59 %
2018-09-30
 • Vem: Erik Arvidsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,48 %
 • Röstandel: 0,48 %
2018-09-30
 • Vem: Jensen Ivar Blegvad
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 2,18 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,72 %
 • Röstandel: 0,72 %
2018-09-30
 • Vem: Tine Hertz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,97 %
 • Röstandel: 16,97 %
Ägare Kapital % Röster %
Claus T. Hansen 27,78 27,78
LMW Invest ApS 20,59 20,59
Tine Hertz 16,97 16,97
Avanza Pension 7,07 7,07
Jensen Ivar Blegvad 2,18 2,18
Alexander Ivarsson 1,88 1,88
Burrito Venture Partne... 1,66 1,66
Nordnet Pensionsförsäk... 0,72 0,72
Erik Arvidsson 0,48 0,48
Lundstrøm Detail ApS 0,48 0,48
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-48,30
Räntabilitet eget kapital %
-81,67
Balanslikviditet
1,29
Räntabilitet totalt kapital %
-76,27
Kassalikviditet
1,29
Ändring eget kapital %
-57,11
Soliditet %
68,13
Ändring totalt kapital %
-41,57
Kapitalomsättningshast.
0,35
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-216,66
Kundfordringar oms. hast.
4,22
Nettomarginal %
-192,98
Andel utdelad vinst %
-