Om bolaget (OMNI)

OmniCar

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -5,82 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,34 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,50
 • Högst
  5,85
 • Lägst
  5,50
 • Antal
  22 288
 • Tid
  17:29:46

OmniCar Holding

OmniCars affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen.

VD
Claus Hanseln
Ordförande
Jens Aaløse
Hemsida
www.omnicar.dk
Bransch
-
Börsvärde
84 654 946 SEK
OmniCar
14 495 710 aktier
Totalt
14 495 710 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-30
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning OmniCar
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-12-21
Extra bolagsstämma
2017-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-31
 • Vem: Jensen Ivar Blegvad
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,66 %
 • Röstandel: 0,66 %
2017-12-31
 • Vem: Lippa2008 Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2017-12-31
 • Vem: Henrik Hancke Nielsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,64 %
 • Röstandel: 0,64 %
2017-12-31
 • Vem: Ksh Cap Holding Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,28 %
 • Röstandel: 0,28 %
2017-12-31
 • Vem: Burrito Venture Partners A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,66 %
 • Röstandel: 1,66 %
2017-12-31
 • Vem: Mads Cordsen Ravn
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,32 %
 • Röstandel: 0,32 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,79 %
 • Röstandel: 1,79 %
2017-12-31
 • Vem: Wildcard.Dk Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,18 %
 • Röstandel: 8,18 %
2017-12-31
 • Vem: Tine Hertz Holding Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,50 %
 • Röstandel: 17,50 %
Ägare Kapital % Röster %
Tine Hertz Holding Aps 17,50 17,50
Wildcard.Dk Aps 8,18 8,18
Lippa2008 Aps 3,60 3,60
Nordnet Pensionsförsäk... 1,79 1,79
Avanza Pension 1,70 1,70
Burrito Venture Partne... 1,66 1,66
Jensen Ivar Blegvad 0,66 0,66
Henrik Hancke Nielsen 0,64 0,64
Mads Cordsen Ravn 0,32 0,32
Ksh Cap Holding Aps 0,28 0,28
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-33,75
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
10,96
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
10,96
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
92,81
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
88,35
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-31,74
Kundfordringar oms. hast.
15,34
Nettomarginal %
-29,28
Andel utdelad vinst %
-