Om bolaget (FRE)

Fremont Gold Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,025
 • Sälj
  0,035
 • Senast
  0,030
 • Högst
  0,030
 • Lägst
  0,030
 • Antal
  106 500
 • Tid
  21:33:28

Fremont Gold

Fremont Gold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med prospektering, utvinning samt vidare distribution av ädelmetaller och mineraler. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga aktörer på marknaden.
VD
Dennis Moore
Ordförande
Alan Carter
Hemsida
https://fremo...
Bransch
-
Börsvärde
4 383 428 CAD
Fremont Gold Ltd
146 114 292 aktier
Totalt
146 114 292 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-