Om bolaget (PROMO)

Promore Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,02 %
 • Utv. idag SEK
  +0,080 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,070
 • Högst
  2,070
 • Lägst
  1,928
 • Antal
  62 785
 • Tid
  17:29:36

Promore Pharma

Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.
VD
Jonas Ekblom
Ordförande
Göran Pettersson
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
120 820 732 SEK
Promore Pharma
36 428 362 aktier
Totalt
60 713 936 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-24
Delårsrapport
2021-11-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning Promore Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-27
Extra bolagsstämma
2021-02-23
Årsrapport
2020-11-24
Delårsrapport
2020-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
10X Genomics Inc 0,80 4,98 26,10 11,28 123,53
111 Inc -5,93 -15,38 -15,55 -49,53 26,01
1Life Healthcare Inc 0,03 2,69 5,01 -14,40 1,10
22nd Century Group Inc -1,33 -1,98 -1,77 30,88 464,29
23Andme Holding Co 0,17 - - - -
2cureX 1,11 -1,45 -20,87 -19,51 9,30
4D Molecular Therapeutics Inc -5,74 -11,08 -8,48 -44,81 -
4D Pharma PLC -1,20 -10,94 -3,44 - -
9 Meters Biopharma Inc -4,29 -5,63 11,67 -24,72 131,35
908 Devices Inc. 0,85 1,65 3,25 -23,31 -
Ägare Kapital % Röster %
Midroc 37,40 37,40
PharmaResearch Products 20,50 20,50
Nordnet Pensionsförsäk... 6,70 6,70
Arne Andersson 2,30 2,30
Avanza Pension 2,30 2,30
Futur Pension 1,90 1,90
Stefan Hansson 1,30 1,30
Danske Bank Int’l SA 1,10 1,10
Philip Diklev 0,90 0,90
Dersim Bertil Tomas Sy... 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2021-05-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-183,52
Balanslikviditet
623,73
Räntabilitet totalt kapital %
-148,75
Kassalikviditet
623,73
Ändring eget kapital %
-65,26
Soliditet %
79,17
Ändring totalt kapital %
-60,58
Kapitalomsättningshast.
55,38
Bruttomarginal %
-62,87
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-262,38
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-268,62
Andel utdelad vinst %
-