Om bolaget (PANION)

Panion

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,82 %
 • Utv. idag SEK
  -0,060 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,620
 • Högst
  0,676
 • Lägst
  0,620
 • Antal
  104 484
 • Tid
  17:29:47

Panion Animal Health

Panion Animal Health AB ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

VD
Anja Holm
Ordförande
Lars Thunberg
Hemsida
www.panion-an...
Bransch
-
Börsvärde
16 591 651 SEK
Panion
24 399 487 aktier
Totalt
24 399 487 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-15
 • Tidsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-10
 • Likviddag: -
2019-04-18
Erbjudande: Erbjudande
 • Combigene makes a non cash offer. Terms 1 PANION entitles to 0.5426 COMBI
 • Datum: 2019-04-18
 • Tidsperiod: 2019-05-23 - 2019-06-20
 • Pris: -
2019-08-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-04-24
Ordinarie utdelning Panion
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: -
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PANION-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2019-01-18
2019-01-02
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-01-02
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-12-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-04
 • Tidsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-21
 • Likviddag: -
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PANION-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-19
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
2018-07-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PANION-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-07-12 - -
2018-05-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PANION-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-05-16 - 2018-07-06
2018-06-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,14
 • Handlas utan rätt: 2018-06-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-30
Ordinarie utdelning Panion
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-30
 • Utdelningsdag: -
2018-06-05
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,14
 • Handlas utan rätt: 2018-06-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 1,14
 • Handlas utan rätt: 2018-05-11
 • Tidsperiod: 2018-05-16 - 2018-05-30
 • Likviddag: -
2018-05-29
Bolagsstämma
2018-05-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PANION-UR
 • Noteringsperiod: 2018-05-16 - 2018-05-28
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
5 243 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 000 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 3 000 000
Kassa och bank 2 124 000
Summa omsättningstillgångar 2 243 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 456 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 787 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 4,44 %
2018-09-30
 • Vem: David Paul Drucker Woldbye
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,37 %
 • Röstandel: 1,37 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Thunberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,84 %
 • Röstandel: 10,84 %
2018-09-30
 • Vem: Livförsäkringsbolaget Skandia
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,72 %
 • Röstandel: 11,72 %
2018-09-30
 • Vem: Nils Håkan Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-09-30
 • Vem: Mikael Jacobson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,95 %
 • Röstandel: 1,95 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,41 %
 • Röstandel: 3,41 %
2018-09-30
 • Vem: Per Magnus Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,01 %
 • Röstandel: 2,01 %
2018-09-30
 • Vem: Patrik Kazimiersky
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,83 %
 • Röstandel: 5,83 %
2018-09-30
 • Vem: Sami Asani
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,45 %
 • Röstandel: 1,45 %
Ägare Kapital % Röster %
Livförsäkringsbolaget... 11,72 11,72
Lars Thunberg 10,84 10,84
Patrik Kazimiersky 5,83 5,83
Avanza Pension 4,44 4,44
Nordnet Pensionsförsäk... 3,41 3,41
Per Magnus Olsson 2,01 2,01
Mikael Jacobson 1,95 1,95
Sami Asani 1,45 1,45
David Paul Drucker Wol... 1,37 1,37
Nils Håkan Eriksson 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-185,23
Balanslikviditet
1,13
Räntabilitet totalt kapital %
-101,04
Kassalikviditet
1,13
Ändring eget kapital %
22,23
Soliditet %
63,03
Ändring totalt kapital %
-9,16
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-