Om bolaget (IGYd)

Innogy SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,25 %
 • Utv. idag EUR
  -0,11 EUR
 • Köp
  44,47
 • Sälj
  44,48
 • Senast
  44,47
 • Högst
  44,55
 • Lägst
  44,36
 • Antal
  29 920
 • Tid
  15:22:32

Innogy SE

Innogy är ett tyskt energibolag. Elen producerats främst från vind- och vattenkraftverk. Kunderna består både av privatpersoner och företag främst i Europa men bolaget äger även gas- och kraftledningar globalt. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar från förnybara källor. Bolaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Tyskland.
VD
Uwe Tigges
Ordförande
Erhard Schipporeit
Hemsida
https://iam.i...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
0
Innogy SE
555 555 000 aktier
Totalt
555 555 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-09
Delårsrapport
2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-02
Ordinarie utdelning Innogy SE
 • Utdelning/aktie: 1,40 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,25 0,79 -2,11 5,20 16,27
A2A SpA -0,78 0,23 -8,88 0,10 3,33
AES Corp 0,00 0,53 4,71 20,68 19,01
ALLETE Inc 0,00 -0,85 -0,18 -8,71 -1,30
Acea SpA 0,16 3,90 6,53 9,04 60,15
Aega -0,88 -8,20 -6,67 -12,50 24,44
Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 -0,56 5,70 6,10 34,37
Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 -0,48 5,25 5,97 32,98
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 -1,03 -1,53 -4,18 -15,87
Alliant Energy Corp 0,00 -0,24 2,63 2,59 15,58
AltaGas Canada Inc 0,00 -0,18 -0,30 33,98 105,54
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-