Om bolaget (UN01d)

Uniper SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,07 %
 • Utv. idag EUR
  +0,02 EUR
 • Köp
  27,94
 • Sälj
  28,02
 • Senast
  28,00
 • Högst
  28,12
 • Lägst
  27,86
 • Antal
  233 653
 • Tid
  17:35:25

Uniper SE

Uniber är verksamma inom miljö- och energisektorn. Bolaget styrs som en global koncern som fokuserar på att driva större produktionsanläggningar med vattenkraft, kärnkraft, samt solenergi som energibas. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse sidotjänster som berör drift, underhåll samt systemtjänster. Verksamhet innehas på global nivå via flertalet dotterbolag, där störst affärsnärvaro innehas inom Europa och Nordamerika.
VD
Klaus Schäfer
Ordförande
Bernhard Reutersberg
Hemsida
https://www.u...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
10 239 560 800 EUR
Uniper SE
365 960 000 aktier
Totalt
365 960 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-19
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-11
Delårsrapport
2020-05-21
Ordinarie utdelning Uniper SE
 • Utdelning/aktie: 1,15 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-21
 • Utdelningsdag: 2020-05-25
2020-05-20
Bolagsstämma
2020-05-07
Delårsrapport
2020-03-10
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,03 0,87 8,84 7,43 10,97
A2A SpA 4,26 6,56 14,73 4,64 -23,76
AES Corp -0,76 0,53 1,99 18,45 11,95
ALLETE Inc -2,74 4,19 4,96 10,66 -26,41
Acea SpA 1,94 2,06 3,96 2,64 -4,54
Aega 25,87 68,22 115,57 195,08 195,08
Algonquin Power & Utilities Corp 0,84 0,91 0,39 12,67 13,08
Algonquin Power & Utilities Corp 0,49 0,84 -0,68 11,96 11,11
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 3,31 2,27 5,40 7,92 4,80
Alliant Energy Corp 0,26 1,98 -5,84 -0,98 1,04
AltaGas Ltd 0,16 4,60 11,73 7,40 -5,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-03-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,02
Balanslikviditet
106,17
Räntabilitet totalt kapital %
2,19
Kassalikviditet
98,18
Ändring eget kapital %
-0,52
Soliditet %
26,02
Ändring totalt kapital %
-13,53
Kapitalomsättningshast.
150,39
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,29
Rörelsemarginal %
1,39
Kundfordringar oms. hast.
10,77
Nettomarginal %
1,46
Andel utdelad vinst %
68,86