Om bolaget (SSTI)

Shotspotter Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,43 %
 • Utv. idag USD
  +1,02 USD
 • Köp
  23,31
 • Sälj
  24,09
 • Senast
  24,03
 • Högst
  24,05
 • Lägst
  23,13
 • Antal
  63 048
 • Tid
  22:00:03

ShotSpotter

ShotSpotter är ett säkehetsföretag som tillhandahåller säkerhetsprodukter och -lösningar för brottsbekämpning samt säkerhetspersonal i USA och Sydafrika. Företagets lösningar inkluderar en allmän säkerhetslösning som identifierar, lokaliserar och avskräcker vapenvåld genom att införliva ett realtidssystem för skottdetektering i sina polissystem samt en molnbaserad lösning för patrullhantering för att hjälpa polisavdelningarna att planera patrulluppdrag och taktik för avskräckning av brott.
VD
Bing Yeh
Ordförande
Ralph A. Clark
Hemsida
http://www.sh...
Bransch
Teknik
Börsvärde
262 297 893 USD
Shotspotter Inc
11 399 300 aktier
Totalt
11 399 300 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-10
Bolagsstämma
2019-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,86 1,29 14,66 5,37
01 Communique Laboratory Inc 0,00 7,69 7,69 16,67 12,00
1911 Gold Corp 5,77 7,84 12,24 56,34 96,43
21Vianet Group Inc 6,91 15,84 124,48 108,78 272,61
24SevenOffice 0,00 0,00 2,50 36,29 48,19
3D Systems Corp 1,06 -2,34 -17,00 -9,47 -26,64
48North Cannabis Corp 0,00 2,50 -12,77 36,67 -74,69
8x8 Inc 2,69 -0,24 14,21 1,55 -33,74
9F Inc -6,86 -17,87 -57,27 -68,61 -
A10 Networks Inc 4,89 0,44 -4,32 7,18 -1,15
AAC Clyde Space -0,56 -4,35 -14,98 11,39 -14,15
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,76
Balanslikviditet
128,93
Räntabilitet totalt kapital %
3,65
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-1,12
Soliditet %
48,37
Ändring totalt kapital %
-1,99
Kapitalomsättningshast.
71,95
Bruttomarginal %
59,76
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,55
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,08
Andel utdelad vinst %
-