Om bolaget (IAPO)

iApotek

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,21 %
 • Utv. idag SEK
  -0,084 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,910
 • Högst
  1,930
 • Lägst
  1,870
 • Antal
  23 316
 • Tid
  17:29:53

iApotek Int

iApoteks affärsidé är att sälja inom apoteks- och kosmetikprodukter.

VD
Conny Palmkvist
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.iapotek.se
Bransch
-
Börsvärde
32 037 934 SEK
iApotek
16 067 169 aktier
Totalt
16 067 169 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-05
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning iApotek
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2019-01-25
Extra bolagsstämma
2018-12-13
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2018-12-13
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IAPO-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-10-31 - 2018-12-10
2018-11-29
Delårsrapport
2018-10-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2018-10-26
 • Tidsperiod: 2018-10-31 - 2018-11-14
 • Likviddag: -
2018-10-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IAPO-TR
 • Noteringsperiod: 2018-10-31 - 2018-11-12
2018-10-17
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-10
Delårsrapport
2018-06-11
Ordinarie utdelning iApotek
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 539 000
Immateriella anläggningstillgångar 75 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 75 000
Kassa och bank 1 752 000
Summa omsättningstillgångar 2 464 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 625 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 913 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,71 %
 • Röstandel: 1,71 %
2018-09-30
 • Vem: Andreas Desimons
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,78 %
 • Röstandel: 0,78 %
2018-09-30
 • Vem: Aktiebolaget Malfors Promotor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-09-30
 • Vem: B Topp AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,69 %
 • Röstandel: 0,69 %
2018-09-30
 • Vem: Mohsen Alami
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,46 %
 • Röstandel: 0,46 %
2018-09-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 33,05 %
 • Röstandel: 33,05 %
2018-09-30
 • Vem: Rinapharm AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,15 %
 • Röstandel: 16,15 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,13 %
 • Röstandel: 1,13 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,34 %
 • Röstandel: 2,34 %
2018-09-30
 • Vem: Xirpe AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,61 %
 • Röstandel: 22,61 %
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 2,26 %
2018-06-30
 • Vem: Aktiebolaget Malfors Promotor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-06-30
 • Vem: Andreas Desimons
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,59 %
 • Röstandel: 0,59 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Månsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,19 %
 • Röstandel: 1,19 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,42 %
 • Röstandel: 3,42 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 45,93 %
 • Röstandel: 45,93 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2018-06-30
 • Vem: Rinapharm AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,86 %
 • Röstandel: 20,86 %
2018-06-30
 • Vem: Stefan Felczak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,79 %
 • Röstandel: 0,79 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 33,05 33,05
Xirpe AB 22,61 22,61
Rinapharm AB 16,15 16,15
Aktiebolaget Malfors P... 4,99 4,99
Swedbank Försäkring 2,34 2,34
Avanza Pension 1,71 1,71
Nordnet Pensionsförsäk... 1,13 1,13
Andreas Desimons 0,78 0,78
B Topp AB 0,69 0,69
Mohsen Alami 0,46 0,46
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-30,24
Balanslikviditet
1,70
Räntabilitet totalt kapital %
-18,13
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
1 055,63
Soliditet %
71,02
Ändring totalt kapital %
941,84
Kapitalomsättningshast.
1,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,09
Rörelsemarginal %
-12,85
Kundfordringar oms. hast.
7,58
Nettomarginal %
-18,02
Andel utdelad vinst %
-