Om bolaget (IAPO)

iApotek

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -7,94 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,200 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,320
 • Högst
  2,520
 • Lägst
  2,250
 • Antal
  62 184
 • Tid
  17:29:56

iApotek Int

iApoteks affärsidé är att sälja inom apoteks- och kosmetikprodukter.

VD
Christian Kronegård (tf)
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.iapotek.se
Bransch
-
Börsvärde
27 433 602 SEK
iApotek
10 886 350 aktier
Totalt
10 886 350 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-29
Delårsrapport
2019-02-06
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-17
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-10
Delårsrapport
2018-06-11
Ordinarie utdelning iApotek
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
2018-04-17
Delårsrapport
2018-02-09
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 2,26 %
2018-06-30
 • Vem: Andreas Desimons
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,59 %
 • Röstandel: 0,59 %
2018-06-30
 • Vem: Aktiebolaget Malfors Promotor
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Månsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,19 %
 • Röstandel: 1,19 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 45,93 %
 • Röstandel: 45,93 %
2018-06-30
 • Vem: Rinapharm AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,86 %
 • Röstandel: 20,86 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-06-30
 • Vem: Stefan Felczak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,79 %
 • Röstandel: 0,79 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,42 %
 • Röstandel: 3,42 %
2017-12-31
 • Vem: Aktiebolaget B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,02 %
 • Röstandel: 3,02 %
2017-12-31
 • Vem: Karl-Johan Blank
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,72 %
 • Röstandel: 0,72 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 58,04 %
 • Röstandel: 58,04 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Felczak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,68 %
 • Röstandel: 0,68 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,54 %
 • Röstandel: 2,54 %
2017-12-31
 • Vem: Stockholms Bergteknik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,75 %
 • Röstandel: 0,75 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Jansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,67 %
 • Röstandel: 0,67 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2017-12-31
 • Vem: Tomas Du Rietz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,75 %
 • Röstandel: 0,75 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 45,93 45,93
Rinapharm AB 20,86 20,86
Aktiebolaget Malfors P... 4,99 4,99
Swedbank Försäkring 3,42 3,42
AB B21 Invest 2,26 2,26
Avanza Pension 1,94 1,94
Nordnet Pensionsförsäk... 1,82 1,82
Jan Månsson 1,19 1,19
Stefan Felczak 0,79 0,79
Andreas Desimons 0,59 0,59
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-36 564,50
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
2,70
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,45
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
64,03
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,39
Rörelsemarginal %
-554,85
Kundfordringar oms. hast.
56,02
Nettomarginal %
-554,86
Andel utdelad vinst %
-