Om bolaget (IAPO)

iApotek

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -4,03 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,140 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,330
 • Högst
  3,680
 • Lägst
  3,095
 • Antal
  305 521
 • Tid
  17:29:34

iApotek Int

iApoteks affärsidé är att sälja inom apoteks- och kosmetikprodukter.

VD
Christian Kronegård (tf)
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.iapotek.se
Bransch
-
Börsvärde
23 134 490 SEK
iApotek
6 667 000 aktier
Totalt
6 667 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-10-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-10
Delårsrapport
2018-06-11
Ordinarie utdelning iApotek
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
2018-04-17
Delårsrapport
2018-02-09
Årsrapport
2017-10-20
Delårsrapport
2017-09-08
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Aktiebolaget B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,02 %
 • Röstandel: 3,02 %
2017-12-31
 • Vem: Karl-Johan Blank
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,72 %
 • Röstandel: 0,72 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 58,04 %
 • Röstandel: 58,04 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,54 %
 • Röstandel: 2,54 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Felczak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,68 %
 • Röstandel: 0,68 %
2017-12-31
 • Vem: Stockholms Bergteknik AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,75 %
 • Röstandel: 0,75 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Jansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,67 %
 • Röstandel: 0,67 %
2017-12-31
 • Vem: Tomas Du Rietz
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,75 %
 • Röstandel: 0,75 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 58,04 58,04
Swedbank Försäkring 5,09 5,09
Avanza Pension 3,02 3,02
Aktiebolaget B21 Invest 2,86 2,86
Nordnet Pensionsförsäk... 2,54 2,54
Stockholms Bergteknik AB 0,75 0,75
Tomas Du Rietz 0,75 0,75
Karl-Johan Blank 0,72 0,72
Stefan Felczak 0,68 0,68
Thomas Jansson 0,67 0,67
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-36 564,50
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
2,70
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,45
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
64,03
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,39
Rörelsemarginal %
-554,85
Kundfordringar oms. hast.
56,02
Nettomarginal %
-554,86
Andel utdelad vinst %
-