Om bolaget (PEKA B)

Peckas Naturodlingar B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  21,40
 • Högst
  22,00
 • Lägst
  21,40
 • Antal
  925
 • Tid
  17:29:37

Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar är en lokal ekologisk producent utav högkvalitativa grönsaker och fisk. Affärsidén är att leverera produkter året om via egna anläggningar och akvaponier. Distributionen av råvarorna sker idag främst till lokala livsmedelsbutiker men även till restauranger och storkök. Kunderna återfinns i dag i Sverige. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Härnösand.
VD
Elena Petukhovskaya
Ordförande
Johan Stenberg
Hemsida
http://www.pe...
Bransch
-
Börsvärde
94 481 000 SEK
Peckas Naturodlingar B
3 408 000 aktier
Totalt
4 415 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-01
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-01
Delårsrapport
2019-05-05
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Peckas Naturodlingar B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Daniel Brännström 12,90 34,90
Hugo Wikström med bolag 12,90 34,90
Johan Stenberg med bolag 6,40 10,00
Fastighets AB Ponord 5,90 1,80
Per-Erik Nygård 2,30 0,70
Datum för årsredovisning
2019-08-01
Räntetäckningsgrad
-25,08
Räntabilitet eget kapital %
-32,00
Balanslikviditet
1,49
Räntabilitet totalt kapital %
-22,00
Kassalikviditet
1,26
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
65,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
52,00
Varulagrets oms. hast.
0,33
Rörelsemarginal %
-200,00
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
-207,00
Andel utdelad vinst %
-