Om bolaget (PEKA B)

Peckas Naturodlingar B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,21 %
 • Utv. idag SEK
  +0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,80
 • Högst
  19,80
 • Lägst
  18,50
 • Antal
  3 466
 • Tid
  17:29:38

Peckas N.odl.

VD
Elena Petukhovskaya
Ordförande
Johan Stenberg
Hemsida
www.peckas.se
Bransch
-
Börsvärde
83 885 000 SEK
Peckas Naturodlingar B
3 408 000 aktier
Totalt
3 408 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Peckas Naturodlingar B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2018-09-26
Extra bolagsstämma
2018-05-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PEKA-MTF-BTB
 • Noteringsperiod: 2018-05-30 - 2018-08-06
2018-05-25
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 17,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-25
 • Tidsperiod: 2018-05-30 - 2018-06-15
 • Likviddag: -
2018-05-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PEKA-MTF-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-05-30 - 2018-06-13
2018-06-04
Ordinarie utdelning Peckas Naturodlingar B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-04
 • Utdelningsdag: -
2018-06-01
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-