Om bolaget (ZN)

Zion Oil and Gas Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,91 %
 • Utv. idag USD
  -0,0109 USD
 • Köp
  0,2650
 • Sälj
  0,2745
 • Senast
  0,2681
 • Högst
  0,2750
 • Lägst
  0,2640
 • Antal
  1 760 867
 • Tid
  22:00:02

Zion Oil & Gas

Zion Oil & Gas är ett Dallas, Texas-baserat kolväteutforskningsföretag, dess huvudsakliga tillgångar är de tre licensblocken i norra Israel. Det som gör Zion annorlunda än andra prospekterare är att det är ett trosbaserat företag som är bibelsk inspirerat och övertygat om att det kommer att upptäcka ett av de största oljefälten i Mellanöstern under "End Times", enbart baserad på behandlingen av bibelska texter. Företaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
Dustin Guinn
Ordförande
John M. Brown
Hemsida
https://www.z...
Bransch
Energi
Börsvärde
46 841 489 USD
Zion Oil and Gas Inc
167 890 643 aktier
Totalt
167 890 643 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-10
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,76 3,21 -0,31 18,06 5,52
Abraxas Petroleum Corp -0,87 -9,44 -17,17 64,41 -78,67
Adams Resources & Energy Inc -2,18 2,60 -4,78 14,33 -19,42
Advantage Oil & Gas Ltd 1,79 8,92 -18,96 10,32 9,62
Aemetis Inc 3,19 1,07 -13,23 53,05 -9,62
Africa Energy Corp -5,00 -10,94 11,76 72,73 32,56
Africa Energy Corp 2,13 -1,71 9,84 61,84 24,23
Africa Oil -1,82 0,93 -10,00 8,00 -12,20
Africa Oil -0,07 -1,14 -9,58 3,30 -16,59
Akastor 0,31 -1,65 -1,44 22,56 -58,36
Aker 2,46 4,80 1,21 45,79 -28,85
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-48,95
Balanslikviditet
365,61
Räntabilitet totalt kapital %
-35,88
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
71,42
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-