Om bolaget (CONFRZ)

Conferize

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,60 %
 • Utv. idag DKK
  -0,070 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,990
 • Högst
  1,060
 • Lägst
  0,870
 • Antal
  337 484
 • Tid
  16:59:34

Conferize

Conferize är ett danskt IT-bolag. Bolaget utvecklar digitala IT-plattformar som används vid anordnande av diverse evenemang. Produkten hjälper kunderna att lättare skapa en webbplats för ett specifikt evenemang, vilket innefattar hanterande av biljettförsäljning och registreringar. Verksamhet innehas idag på global nivå. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Steen Tromholt
Ordförande
Lars Kolind
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
40 631 543 DKK
Conferize
38 331 645 aktier
Totalt
38 331 645 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: 2019-06-13 - 2019-06-26
 • Likviddag: -
2019-06-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CONFRZ-T
 • Noteringsperiod: 2019-06-11 - 2019-06-24
2019-06-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 6,67
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-04
Extra bolagsstämma
2019-04-02
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 6,67
 • Handlas utan rätt: 2019-04-02
 • Tidsperiod: 2019-04-04 - 2019-04-17
 • Likviddag: -
2019-04-02
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CONFRZ-T
 • Noteringsperiod: 2019-04-02 - 2019-04-15
2019-03-19
Bolagsstämma
2018-12-17
Extra bolagsstämma
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
24SevenOffice -2,91 -7,41 2,04 12,78 139,62
5th Planet Games -5,29 -1,15 -3,37 -5,29 -67,18
Absolicon 0,00 5,59 32,30 117,95 10,75
Acconeer 0,75 -0,98 6,20 -3,81 -6,05
Acosense -14,49 -7,09 -21,33 -45,37 -73,18
Addnode Group B -0,36 -4,18 -8,94 -0,72 45,66
Adevinta ser. A -2,86 -5,46 -3,87 5,63 -
Adevinta ser. B -2,99 -5,21 -3,91 8,58 -
Admicom Oyj -0,63 -3,06 13,10 30,14 210,31
Advenica AB -13,38 6,76 17,91 18,62 -59,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-