Om bolaget (AGG)

African Gold Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,120
 • Sälj
  0,130
 • Senast
  0,120
 • Högst
  0,130
 • Lägst
  0,120
 • Antal
  131 000
 • Tid
  16:55:57

African Gold Group

African Gold Group är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Övriga produkter som tillverkas inkluderar silver. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika och Afrika.
VD
Danny Callow
Ordförande
Scott Eldridge
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
17 876 393 CAD
African Gold Group Inc
148 969 948 aktier
Totalt
148 969 948 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-21
Bolagsstämma
2021-04-23
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-19,83
Balanslikviditet
88,75
Räntabilitet totalt kapital %
-19,14
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
28,24
Soliditet %
95,13
Ändring totalt kapital %
13,22
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-