Om bolaget (SECS)

Sensec Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,02 %
 • Utv. idag SEK
  +0,020 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,010
 • Högst
  1,040
 • Lägst
  0,980
 • Antal
  155 380
 • Tid
  17:29:34

Sensec Holding

VD
Michael Pettersson
Ordförande
Mats Holmberg
Hemsida
www.sensec.se
Bransch
-
Börsvärde
126 956 543 SEK
Sensec Holding
128 238 933 aktier
Totalt
128 238 933 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-24
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-04-12
Ordinarie utdelning Sensec Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-