Om bolaget (CVV)

CanAlaska Uranium Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,27 %
 • Utv. idag CAD
  -0,01 CAD
 • Köp
  0,77
 • Sälj
  0,79
 • Senast
  0,78
 • Högst
  0,81
 • Lägst
  0,76
 • Antal
  255 589
 • Tid
  18:31:29

Canalaska Uranium

Canalaska Uranium är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av uran och övriga råvaror. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika.
VD
Cory Belyk
Ordförande
Thomas Graham
Hemsida
https://canal...
Bransch
-
Börsvärde
62 463 367 CAD
CanAlaska Uranium Ltd
79 067 554 aktier
Totalt
79 067 554 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-07
Bolagsstämma
2021-03-09
Delårsrapport
2020-12-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-64,29
Balanslikviditet
983,02
Räntabilitet totalt kapital %
-57,62
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
90,72
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-