Om bolaget (EMP.A)

Empire Company Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,03 %
 • Utv. idag CAD
  -0,01 CAD
 • Köp
  37,44
 • Sälj
  37,49
 • Senast
  37,49
 • Högst
  37,61
 • Lägst
  37,34
 • Antal
  392 212
 • Tid
  22:00:27

Empire Company Limited

Empire Company är ett diversifierat fastighetsbolag som är uppdelat i 2 grenar, detaljhandelsfastigheter respektive investeringar. Detaljhandelsgrenen avser innehav av cirka 1500 fastigheter i vilka det drivs livsmedelshandel under olika kedjenamn i Kanada. Investeringsgrenen äger andelar i en REIT (Real Estate Investment Trust).
VD
Michael Medline
Ordförande
James M. Dickson
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
6 268 749 262 CAD
Empire Company Ltd
167 166 647 aktier
Totalt
167 166 647 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-09
Bolagsstämma
2021-07-14
Ordinarie utdelning Empire Company Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-14
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-04-14
Ordinarie utdelning Empire Company Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,13 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-01-14
Ordinarie utdelning Empire Company Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,13 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-14
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
17 Education & Technology Group Inc 1,03 0,30 -18,09 -27,35 -
2U Inc -0,64 -6,64 -11,36 -31,17 -16,88
AAK 1,48 1,15 -0,53 -6,23 3,53
AcadeMedia 0,34 0,69 0,00 -27,97 -16,74
Acme United Corp 2,15 -2,22 11,70 -13,61 31,08
Adecoagro SA 3,07 -2,19 2,40 1,95 95,83
Adtalem Global Education Inc -0,83 4,02 -4,42 5,71 47,23
Afya Ltd -0,70 -6,49 -14,84 -25,87 -31,90
AgroFresh Solutions Inc 4,48 -4,55 -6,67 10,53 -1,41
Agtira B 7,66 23,36 37,53 34,57 1,81
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
30,43
Balanslikviditet
85,07
Räntabilitet totalt kapital %
6,39
Kassalikviditet
47,03
Ändring eget kapital %
12,21
Soliditet %
27,47
Ändring totalt kapital %
6,03
Kapitalomsättningshast.
184,16
Bruttomarginal %
25,24
Varulagrets oms. hast.
5,48
Rörelsemarginal %
4,54
Kundfordringar oms. hast.
1,96
Nettomarginal %
3,47
Andel utdelad vinst %
20,50