Om bolaget (TRIAN B)

Trianon B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  152,00
 • Högst
  155,00
 • Lägst
  151,00
 • Antal
  6 394
 • Tid
  17:29:46

Trianon

Trianon är ett svenskt bolag verksamma inom fastighetsutveckling. Visionen är att vara en aktör som äger, förvaltar och utvecklar både bostädshus och kommersiella fastigheter. Utveckling sker av både äldre och moderna fastigheter. Bolaget kom till under 2016 och störst utveckling sker idag inom Malmöområdet, där även bolagets huvudkontor är beläget.
VD
Olof Andersson
Ordförande
Boris Lennerhov
Hemsida
https://ir.tr...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
5 694 756 000 SEK
Trianon B
35 944 382 aktier
Totalt
37 465 500 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-16
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-04
Delårsrapport
2021-05-04
Bolagsstämma
2021-02-19
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-21
Delårsrapport
2020-06-18
Ordinarie utdelning Trianon B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: -
2020-06-17
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,15 2,50 1,23 11,41 89,81
AGNC Investment Corp 0,12 0,40 2,18 3,31 12,32
Acadia Realty Trust 1,43 3,25 11,70 40,80 81,40
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,12 2,32 - -
Acres Commercial Realty Corp 2,14 1,03 2,60 - -
Acrinova A 0,00 2,82 8,15 46,00 69,77
Acrinova B 0,00 0,74 0,74 - -
Adapteo -1,36 5,44 -2,19 32,50 83,57
Aedifica SA 0,73 1,24 3,39 3,18 14,07
Agat Ejendomme 0,26 -0,78 0,52 6,39 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Briban Invest AB 27,60 33,00
Olof Andersson Förvalt... 27,60 32,90
Grenspecialisten Förva... 10,00 7,30
Länsförsäkringar Fasti... 9,30 6,80
Mats Cederholm, privat... 2,70 3,30
Fosielund Holding AB 2,50 1,80
SEB Sverigefond Småbolag 2,50 1,80
Futur Pension Försäkri... 1,60 1,20
SEB Nanocap 1,30 0,90
Idoffs Fastighets AB 1,10 0,80
Datum för årsredovisning
2021-05-04
Räntetäckningsgrad
366,70
Räntabilitet eget kapital %
8,29
Balanslikviditet
11,71
Räntabilitet totalt kapital %
9,06
Kassalikviditet
11,71
Ändring eget kapital %
32,91
Soliditet %
36,48
Ändring totalt kapital %
22,43
Kapitalomsättningshast.
5,34
Bruttomarginal %
66,24
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
56,62
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
169,60
Andel utdelad vinst %
-