Om bolaget (TRIAN B)

Trianon B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  74,20
 • Sälj
  75,00
 • Senast
  75,00
 • Högst
  75,00
 • Lägst
  75,00
 • Antal
  33
 • Tid
  09:03:53

Trianon

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. Fastighetsinnehavet uppgick till 44 fastigheter med en uthyrningsbar yta på ungefär 223 tkvm (Q3-2017)

VD
Olof Andersson
Ordförande
Mats Cederholm
Hemsida
www.trianon.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
2 577 412 500 SEK
Trianon B
32 844 382 aktier
Totalt
32 844 382 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Trianon B
 • Utdelning/aktie: 1,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
4 861 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 4 693 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 52 300 000
Summa anläggningstillgångar 4 746 000 000
Kassa och bank 44 100 000
Summa omsättningstillgångar 115 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 757 200 000
Minoritetsintressen 53 400 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 906 100 000
Kortfristiga skulder 144 300 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Briban Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,78 %
 • Röstandel: 35,55 %
2018-09-30
 • Vem: Danica Pension Försäkringar AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,13 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-09-30
 • Vem: Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 0,77 %
2018-09-30
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 0,93 %
2018-09-30
 • Vem: Grenspecialisten Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,62 %
 • Röstandel: 5,45 %
2018-09-30
 • Vem: Idoffs Fastighets AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,19 %
 • Röstandel: 0,85 %
2018-09-30
 • Vem: LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,17 %
 • Röstandel: 2,27 %
2018-09-30
 • Vem: Länsförsäkringar Fastighetsfond
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 2,68 %
2018-09-30
 • Vem: Olof Andersson, privat och via bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,74 %
 • Röstandel: 35,52 %
2018-09-30
 • Vem: Mats Cederholm, privat och via bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,94 %
 • Röstandel: 4,23 %
2018-06-29
 • Vem: Bank Of New York Mellon, Fidelity Rutland
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,15 %
2018-06-29
 • Vem: Briban Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,78 %
 • Röstandel: 35,55 %
2018-06-29
 • Vem: Danica Pension Försäkringar AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,03 %
 • Röstandel: 1,45 %
2018-06-29
 • Vem: Grenspecialisten Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,35 %
 • Röstandel: 5,26 %
2018-06-29
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,24 %
 • Röstandel: 0,89 %
2018-06-29
 • Vem: LMK Stiftelsen, direkt och via kapitalförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,64 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-06-29
 • Vem: Idoffs Fastighets AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,19 %
 • Röstandel: 0,85 %
2018-06-29
 • Vem: Olof Andersson, privat och via bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 30,72 %
 • Röstandel: 35,50 %
2018-06-29
 • Vem: Länsförsäkringar Fastighetsfond
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 2,68 %
2018-06-29
 • Vem: Mats Cederholm, privat och via bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,94 %
 • Röstandel: 4,23 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,40 -0,70 -6,58 0,08 -0,58
ABG Sundal Collier Holding 0,54 0,00 -14,77 -9,53 -37,71
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 14,71 -5,34
ALM Equity Pref -0,20 0,41 1,03 0,82 -5,96
Aega 0,00 1,33 60,00 42,06 85,37
Agat Ejendomme -3,69 -4,62 -11,71 -2,00 -44,87
Akelius Residential Pref 0,15 0,15 -1,15 -1,01 0,15
Aker 0,66 -2,30 -14,81 -15,82 -9,37
Aktia Bank Abp 0,12 -3,58 -8,07 -12,16 -6,80
Alm. Brand 0,08 -0,75 -10,16 4,13 -12,09
Amasten Fastighets 4,31 13,00 23,72 36,42 77,49
Ägare Kapital % Röster %
Briban Invest AB 30,78 35,55
Olof Andersson, privat... 30,74 35,52
Grenspecialisten Förva... 7,62 5,45
Mats Cederholm, privat... 3,94 4,23
Länsförsäkringar Fasti... 3,75 2,68
LMK Stiftelsen, direkt... 3,17 2,27
Danica Pension Försäkr... 2,13 1,52
Försäkringsbolaget Ava... 1,30 0,93
Idoffs Fastighets AB 1,19 0,85
Bank Of New York Mello... 1,08 0,77
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
7,25
Räntabilitet eget kapital %
13,70
Balanslikviditet
0,35
Räntabilitet totalt kapital %
6,53
Kassalikviditet
0,35
Ändring eget kapital %
12,59
Soliditet %
34,17
Ändring totalt kapital %
24,26
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
51,28
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
73,48
Andel utdelad vinst %
15,45