Om bolaget (SUS)

Surgical Science Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,70 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  144,00
 • Högst
  148,50
 • Lägst
  143,00
 • Antal
  581
 • Tid
  17:29:44

Surgical Science Swe

Surgical Science är ett simuleringsföretag, Bolaget har utvecklat en hård och mjukvara för simulering av anatomi. Företagets system används för utbildning av kirurger. Surgical Science har idag tre produkter, LapSim® för simulering av laparoskopi, EndoSim® för simulering av endoskopi samt TeamSim® för realistisk träning av samarbete inom ett kirurgiteam.

VD
Gisli Hennermark
Ordförande
Roland Bengtsson
Hemsida
www.surgical-...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
695 535 984 SEK
Surgical Science Sweden
4 863 888 aktier
Totalt
4 863 888 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Surgical Science Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-05-23
Ordinarie utdelning Surgical Science Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-23
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
98 900 000
Immateriella anläggningstillgångar 30 900 000
Materiella anläggningstillgångar 3 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 400 000
Summa anläggningstillgångar 39 400 000
Kassa och bank 38 500 000
Summa omsättningstillgångar 59 500 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 85 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 800 000
Kortfristiga skulder 10 600 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,94 %
 • Röstandel: 0,94 %
2018-09-28
 • Vem: DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,75 %
 • Röstandel: 0,75 %
2018-09-28
 • Vem: LARSSON, ANDERS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,44 %
 • Röstandel: 0,44 %
2018-09-28
 • Vem: HEALTHINVEST PARTNERS AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,53 %
 • Röstandel: 8,53 %
2018-09-28
 • Vem: NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,09 %
 • Röstandel: 3,09 %
2018-09-28
 • Vem: PANASARI AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-28
 • Vem: MARKNADSPOTENTIAL AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,69 %
 • Röstandel: 34,69 %
2018-09-28
 • Vem: SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,48 %
 • Röstandel: 26,48 %
2018-09-28
 • Vem: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,14 %
 • Röstandel: 8,14 %
2018-09-28
 • Vem: SWEDBANK ROBUR MICROCAP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,74 %
 • Röstandel: 8,74 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
MARKNADSPOTENTIAL AB 34,69 34,69
SEMELIN KAPITALFÖRVALT... 26,48 26,48
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 8,74 8,74
HEALTHINVEST PARTNERS AB 8,53 8,53
SKANDINAVISKA ENSKILDA... 8,14 8,14
NORDNET PENSIONSFÖRSÄK... 3,09 3,09
PANASARI AB 1,00 1,00
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 0,94 0,94
DANICA PENSION FÖRSÄKR... 0,75 0,75
LARSSON, ANDERS 0,44 0,44
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-5,48
Balanslikviditet
3,76
Räntabilitet totalt kapital %
-4,10
Kassalikviditet
3,46
Ändring eget kapital %
-7,15
Soliditet %
79,65
Ändring totalt kapital %
0,77
Kapitalomsättningshast.
0,66
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
13,83
Rörelsemarginal %
-6,19
Kundfordringar oms. hast.
5,83
Nettomarginal %
-6,88
Andel utdelad vinst %
-