Om bolaget (SUS)

Surgical Science Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,75 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  133,80
 • Sälj
  134,60
 • Senast
  135,00
 • Högst
  135,40
 • Lägst
  126,20
 • Antal
  120 662
 • Tid
  12:36:17

Surgical Science Sweden

Surgical Science utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt möjliggöra en säkrare och mer framgångsrik behandling för patienter. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Gisli Hennermark
Ordförande
Roland Bengtsson
Hemsida
https://surgi...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
5 084 527 624 SEK
Surgical Science Sweden
37 944 236 aktier
Totalt
37 944 236 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-14
Ordinarie utdelning Surgical Science Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: -
2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport
2022-02-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-02-11
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,17 -0,67 0,16 10,22 51,14
10X Genomics Inc 1,78 -6,66 -29,04 -30,61 73,83
111 Inc -3,96 -15,12 -11,73 -57,87 27,93
1Life Healthcare Inc -14,38 -20,71 -22,69 -44,11 13,18
22nd Century Group Inc -2,53 -11,47 12,87 -5,85 428,77
2cureX -2,60 -4,66 21,62 -12,11 85,95
9 Meters Biopharma Inc -4,55 -10,26 -10,26 -46,70 72,25
Abbott Laboratories 0,87 -1,32 -3,42 -8,46 27,87
Abbvie Inc 1,41 0,73 10,07 11,61 29,58
Abcam PLC -1,96 -6,06 2,25 -15,82 -
Abcellera Biologics Inc 11,13 17,68 20,64 -20,68 -
Ägare Kapital % Röster %
Marknadspotential AB 24,40 24,40
Semelin Kapitalförvalt... 18,70 18,70
Landsnora Software AB 10,10 10,10
Handelsbanken Fonder 8,40 8,40
Robur Fonder 8,20 8,20
Fjärde AP-Fonden 4,60 4,60
Core Ny Teknik 4,50 4,50
Andra AP-Fonden 2,60 2,60
Berenberg Funds 2,50 2,50
Nordnet Pensionsförsäk... 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2021-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,05
Balanslikviditet
524,84
Räntabilitet totalt kapital %
1,86
Kassalikviditet
494,20
Ändring eget kapital %
84,78
Soliditet %
78,26
Ändring totalt kapital %
109,70
Kapitalomsättningshast.
12,70
Bruttomarginal %
84,24
Varulagrets oms. hast.
15,63
Rörelsemarginal %
18,82
Kundfordringar oms. hast.
18,88
Nettomarginal %
14,66
Andel utdelad vinst %
-