Om bolaget (SUS)

Surgical Science Sweden

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,26 %
 • Utv. idag SEK
  -11,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  326,00
 • Högst
  339,00
 • Lägst
  306,00
 • Antal
  1 637
 • Tid
  17:29:51

Surgical Science Sweden

Surgical Science utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt möjliggöra en säkrare och mer framgångsrik behandling för patienter. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Gisli Hennermark
Ordförande
Roland Bengtsson
Hemsida
http://surgic...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 266 106 624 SEK
Surgical Science Sweden
6 724 352 aktier
Totalt
6 724 352 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-07-17
Extra bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning Surgical Science Sweden
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
01 Communique Laboratory Inc 0,00 5,56 -5,00 -9,52 0,00
10X Genomics Inc 1,18 6,36 -15,39 - -
21Vianet Group Inc -2,62 13,30 -2,50 14,89 -13,99
24SevenOffice 0,00 12,32 16,98 3,33 108,89
3D Systems Corp -0,84 4,82 -1,78 -5,59 -51,86
58.Com Inc -2,08 2,52 -9,57 -10,85 -17,37
5th Planet Games 3,60 -9,12 -20,31 -39,77 -76,02
8x8 Inc -2,28 -3,78 -21,41 -23,17 3,52
9F Inc -1,00 -1,25 9,22 - -
A10 Networks Inc -0,30 8,29 -13,51 -14,51 12,31
Ägare Kapital % Röster %
Marknadspotential AB 34,60 34,60
Semelin Kapitalförvalt... 26,50 26,50
Swedbank Robur Fonder 8,70 8,70
SEB Life International... 5,80 5,80
Skandinaviska enskilda... 5,40 5,40
Nordnet Pensionsförsäk... 3,60 3,60
Danica Pension Försäkr... 2,20 2,20
RBC Investor Services... 2,00 2,00
Rettig, Richard 1,50 1,50
Tour, Eric 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2019-08-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-6,00
Balanslikviditet
2,95
Räntabilitet totalt kapital %
-5,00
Kassalikviditet
2,71
Ändring eget kapital %
-8,00
Soliditet %
73,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
0,70
Bruttomarginal %
66,00
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
-7,00
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
-7,00
Andel utdelad vinst %
-