Om bolaget (ESSITY A)

Essity A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,03 %
 • Utv. idag SEK
  +11,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  284,00
 • Högst
  287,00
 • Lägst
  279,00
 • Antal
  30 236
 • Tid
  17:29:53

Essity

Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i flera affärssegment med vardera specialistkompetens. Essitys produkter innefattar huvudsakligen toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Magnus Groth
Ordförande
Pär Boman
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
190 137 812 944 SEK
Essity B
640 674 621 aktier
Essity A
61 667 868 aktier
Totalt
702 342 489 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-01-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-07-16
Delårsrapport
2021-04-23
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Essity B
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-01
2021-03-26
Ordinarie utdelning Essity A
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-01
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-01-27
Årsrapport
2020-10-29
Ordinarie utdelning Essity B
 • Utdelning/aktie: 6,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-04
2020-10-29
Ordinarie utdelning Essity A
 • Utdelning/aktie: 6,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-04
2020-10-28
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 0,46 -1,50 29,06
17 Education & Technology Group Inc -3,50 -2,40 -20,59 -43,12 -
2U Inc -4,20 -7,04 -10,91 -30,86 -15,65
AAK 0,03 0,24 -3,53 -6,35 -0,51
AcadeMedia -0,35 0,88 -2,72 -31,50 -21,32
Acme United Corp 2,02 3,73 11,20 -12,25 36,78
Adecoagro SA -1,73 -5,81 -2,37 -0,11 82,33
Adtalem Global Education Inc 0,19 0,71 -4,39 3,66 36,85
Afya Ltd -4,24 -11,41 -15,25 -25,16 -34,04
AgroFresh Solutions Inc -7,01 -6,57 -10,76 1,02 -10,76
Agtira B 1,51 1,94 18,00 12,65 -15,34
Ägare Kapital % Röster %
AB Industrivärden 9,80 29,30
AMF Försäkring & F... 5,00 7,80
MFS Investment Management 5,00 2,80
Swedbank Robur Fonder 4,10 2,30
Norges Bank Investment... 3,90 6,50
SEB Investment Management 2,40 1,40
Handelsbanken Fonder 2,20 1,20
Nordea Investment Funds 1,80 1,00
Skandia 0,70 1,90
SCA ABs och Essity Akt... 0,10 0,80
Datum för årsredovisning
2021-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,39
Balanslikviditet
113,94
Räntabilitet totalt kapital %
7,94
Kassalikviditet
73,11
Ändring eget kapital %
-0,86
Soliditet %
37,08
Ändring totalt kapital %
8,46
Kapitalomsättningshast.
67,28
Bruttomarginal %
30,97
Varulagrets oms. hast.
16,95
Rörelsemarginal %
12,34
Kundfordringar oms. hast.
16,13
Nettomarginal %
11,80
Andel utdelad vinst %
-