Om bolaget (ENERS)

Enersize

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,77 %
 • Utv. idag SEK
  +0,016 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,920
 • Högst
  0,936
 • Lägst
  0,908
 • Antal
  49 363
 • Tid
  17:29:43

Enersize

Enersize Oyj bedriver verksamhet inom tryckluftssystem. Bolagets tjänster inkluderar utveckling och försäljning av analysverktyg för energibesparing inom tryckluftssystem samt konsultationstjänster inom samma fält. Företagets primära marknad är Kina

VD
Sami Mykkänen
Ordförande
Christian Merheim
Hemsida
www.enersize.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
26 423 630 SEK
Enersize
14 830 781 aktier
Totalt
14 830 781 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-24
Delårsrapport
2019-03-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENERS-TO1
 • Noteringsperiod: 2019-03-14 - 2022-03-04

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Enersize
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-29
Årsrapport
2019-03-26
Årsrapport
2018-11-28
Extra bolagsstämma
2018-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 730 000
Immateriella anläggningstillgångar 65 000
Materiella anläggningstillgångar 27 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 000
Summa anläggningstillgångar 98 000
Kassa och bank 1 823 000
Summa omsättningstillgångar 2 632 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 672 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 255 000
Kortfristiga skulder 803 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: CLEAN FUTURE FUND KY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-09-30
 • Vem: ASYLO OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-09-30
 • Vem: KIVLA OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-09-30
 • Vem: KOSKENOJA ANJA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-09-30
 • Vem: LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,90 %
 • Röstandel: 34,90 %
2018-09-30
 • Vem: MYKKÄNEN SAMI PETTERI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,20 %
 • Röstandel: 6,20 %
2018-09-30
 • Vem: PÄTILÄ TOMMI ILARI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-09-30
 • Vem: QES INVEST OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,80 %
2018-09-30
 • Vem: THORKEL INVESTMENTS OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,00 %
 • Röstandel: 6,00 %
2018-09-30
 • Vem: RAUSANNE OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-06-29
 • Vem: CLEAN FUTURE FUND KY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-06-29
 • Vem: ASYLO OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-29
 • Vem: KOSKENOJA ANJA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-06-29
 • Vem: MÄÄTTÄ JUHA TAPANI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-06-29
 • Vem: MYKKÄNEN SAMI PETTERI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,20 %
 • Röstandel: 6,20 %
2018-06-29
 • Vem: LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,50 %
 • Röstandel: 34,50 %
2018-06-29
 • Vem: PÄTILÄ TOMMI ILARI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-06-29
 • Vem: RAUSANNE OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-06-29
 • Vem: QES INVEST OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,80 %
2018-06-29
 • Vem: THORKEL INVESTMENTS OY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 5,70 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ALLGON B 3,28 -2,65 24,23 51,03 4,01
Acconeer -1,95 1,01 -6,73 -15,19 -15,90
Addnode Group B -1,34 0,00 5,76 18,55 73,76
Advenica AB 1,27 -0,93 -9,60 -20,00 -74,70
Agillic 0,00 -1,95 -12,50 -11,58 -30,00
Alcadon Group -2,14 -2,49 -5,52 -4,20 -47,31
Anoto Group 1,02 -5,35 -14,66 -60,87 -73,60
Arbona A -5,17 -10,57 -9,09 -8,33 0,00
Arbona B 0,00 -2,80 -7,96 -18,11 18,18
Artificial Solutions Intern. 1,88 9,27 15,81 -49,81 -62,12
Ägare Kapital % Röster %
LOUDSPRING (tidigare C... 34,60 34,60
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 6,20 6,20
THORKEL INVESTMENTS OY 6,00 6,00
KIVLA OY 2,90 2,90
CLEAN FUTURE FUND KY 2,60 2,60
PÄTILÄ TOMMI ILARI 2,40 2,40
ASYLO OY 1,70 1,70
KOSKENOJA ANJA 1,00 1,00
QES INVEST OY 0,80 0,80
RAUSANNE OY 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-193,55
Balanslikviditet
0,52
Räntabilitet totalt kapital %
-63,44
Kassalikviditet
0,52
Ändring eget kapital %
-98,39
Soliditet %
1,10
Ändring totalt kapital %
-10,14
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-534,45
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-786,60
Andel utdelad vinst %
-