Om bolaget (GRONG)

Grong Sparebank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  130,00
 • Sälj
  138,00
 • Senast
  132,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:30:00

Grong Sparebank

Grong Sparebank är en norsk sparbank. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster, främst mot privatpersoner och inom områdena hypotekslån, bilförsäkring, kapitalförvaltning samt tillhörande korttjänster. Banken är för närvarande mest aktiv på den norska finansmarknaden. Sparebanken har ursprungligen röttter till 1862, och har sitt huvudkontor i Grong.
VD
Jon Håvard Solum
Ordförande
Audun Veium
Hemsida
https://grong...
Bransch
-
Börsvärde
392 366 700 NOK
Grong Sparebank
2 972 475 aktier
Totalt
2 972 475 aktier
Introdatum
2017-06-14

Kommande händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-26
Ordinarie utdelning Grong Sparebank
 • Utdelning/aktie: 6,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-09
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-03-03
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
2020-10-21
Extra bolagsstämma
2020-08-12
Delårsrapport
2020-05-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,78
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,49
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
21,58
Soliditet %
11,65
Ändring totalt kapital %
6,43
Kapitalomsättningshast.
1,78
Bruttomarginal %
56,41
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
83,46
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
83,46
Andel utdelad vinst %
20,40