Om bolaget (L)

Loblaw Companies Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,73 %
 • Utv. idag CAD
  +1,43 CAD
 • Köp
  83,84
 • Sälj
  83,87
 • Senast
  83,87
 • Högst
  84,27
 • Lägst
  82,28
 • Antal
  640 326
 • Tid
  22:00:00

Sun Summit Minerals

Sun Summit Minerals är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av diverse industriella metaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot tyngre industrin och grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Galen G. Weston
Ordförande
Galen G. Weston
Hemsida
https://sunsu...
Bransch
Teknik
Börsvärde
27 904 291 872 CAD
Loblaw Companies Ltd
338 098 553 aktier
Sun Summit Minerals Corp
57 176 660 aktier
Totalt
57 176 660 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,77 -0,79 4,54 6,72 37,53
01 Communique Laboratory Inc 7,55 1,79 -19,72 -22,97 39,02
1911 Gold Corp 1,33 11,76 -9,52 -35,59 -36,67
21Vianet Group Inc 1,17 9,81 -24,40 -37,81 -21,17
24SevenOffice -1,57 2,88 -0,79 -28,98 -13,19
3D Systems Corp 4,23 7,86 -30,28 29,46 322,12
48North Cannabis Corp 0,00 0,00 -27,27 -27,27 -40,00
8x8 Inc -0,54 -2,35 -7,34 -21,68 50,58
9F Inc -2,12 -2,12 -29,66 22,52 -5,61
A10 Networks Inc 3,69 13,61 14,82 48,74 57,80
AAC Clyde Space 0,65 2,97 19,77 27,35 -1,27
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-