Om bolaget (ECU)

Element 29 Resources Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  0,61
 • Sälj
  0,62
 • Senast
  0,61
 • Högst
  0,61
 • Lägst
  0,61
 • Antal
  1 105
 • Tid
  21:21:00

Element 29 Resources

Element 29 Resources är verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller. Råvarorna består huvudsakligen av koppar. Övriga produkter som tillverkas inkluderar molybden, zink, guld och silver. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den Nordamerikanska marknaden. Företaget grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
VD
Brian Booth
Ordförande
Richard Osmond
Hemsida
https://www.e...
Bransch
-
Börsvärde
41 651 634 CAD
Element 29 Resources Inc
68 281 368 aktier
Totalt
68 281 368 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Bolagsstämma
2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-27
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-13,13
Balanslikviditet
3 150,00
Räntabilitet totalt kapital %
-16,64
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
98,08
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-