Om bolaget (D.UN)

Dream Office Real Estate Investment Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  23,88
 • Sälj
  23,90
 • Senast
  23,90
 • Högst
  23,95
 • Lägst
  23,81
 • Antal
  11 317
 • Tid
  16:17:31

Dream Office Real Estate Investment Trust

Dream Office Real Estate Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i Kanada. Som REIT slipper man bolagsskatt under förutsättning att resultatet delas ut till aktieägarna i stället för att återinvesteras. Fonden är etablerad i enlighet med förklaringen om REIT enligt lagarna i provinsen Ontario. Fonden investerar primärt i kontorsfastigheter i etablerade urbana områden i Kanada. Fonden grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Michael J. Cooper
Ordförande
Michael J. Cooper
Hemsida
https://dream...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 205 619 009 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust
50 444 310 aktier
Totalt
50 444 310 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-30
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-07-29
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-13
2021-06-29
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-28
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-15
2021-06-07
Bolagsstämma
2021-04-29
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-03-30
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-15
2021-01-28
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-12
2020-12-30
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-27
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-15
2020-10-29
Ordinarie utdelning Dream Office Real Estate Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08333 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 1,30 2,27 -0,34 27,78
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,65 0,65 19,79 219,12 352,38
AGNC Investment Corp 0,12 -0,59 -0,78 0,88 14,91
AGNC Investment Corp 0,08 -0,82 -3,73 -1,82 10,62
Acadia Realty Trust 0,13 1,24 13,55 5,17 130,54
Acres Commercial Realty Corp -0,31 -0,62 0,12 2,31 -
Acres Commercial Realty Corp -0,44 1,28 0,19 -5,32 -
Acrinova A 0,00 -1,84 -3,26 2,30 43,55
Acrinova B 0,00 0,00 0,00 3,60 -
Aedifica NV 0,26 1,29 -0,95 -3,91 32,66
Agat Ejendomme 0,93 -0,46 -6,84 3,81 0,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,04
Balanslikviditet
23,15
Räntabilitet totalt kapital %
6,42
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
54,09
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
7,54
Bruttomarginal %
55,15
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
107,89
Kundfordringar oms. hast.
6,60
Nettomarginal %
85,08
Andel utdelad vinst %
-