Om bolaget (PHYR PREF)

Preservia Hyresfastigheter PREF

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  52,00
 • Högst
  52,00
 • Lägst
  52,00
 • Antal
  198
 • Tid
  17:29:32

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter driver och utvecklar hyresrättsfastigheter. Störst fokus återfinns storstadsområden med fokus på nybygge och där det finns en möjlighet till en stabil real värdeökning över en längre tidsperiod. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.
VD
Topias Riuttamäki
Ordförande
David Dahlgren
Hemsida
http://invest...
Bransch
-
Börsvärde
15 746 512 SEK
Preservia Hyresfastigheter PREF
447 118 aktier
Preservia Hyresfastigheter B
14 683 141 aktier
Totalt
19 683 141 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-01-30
Extra bolagsstämma
2020-06-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-03-29
Ordinarie utdelning Preservia Hyresfastigheter PREF
 • Utdelning/aktie: 1,825 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: 2019-04-04
2019-03-29
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Preservia Fastigheter AB 100,00 100,00
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-