Om bolaget (BCM)

Bear Creek Mining Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,56 %
 • Utv. idag CAD
  +0,06 CAD
 • Köp
  2,37
 • Sälj
  2,44
 • Senast
  2,40
 • Högst
  2,40
 • Lägst
  2,30
 • Antal
  25 697
 • Tid
  16:10:56

Bear Creek Mining

Bear Creek Mining Corp är ett gruvföretag som engagerar sig i förvärv, produktion, utforskning och utveckling av mineraltillgångar. Företagets fokus ligger på fyndigheter av guld, silver, bly, zink samt koppar. Verksamheten är koncentrerad till Peru. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
VD
Anthony Hawkshaw
Ordförande
Andrew T. Swarthout
Hemsida
https://www.b...
Bransch
-
Börsvärde
241 661 309 CAD
Bear Creek Mining Corp
103 274 064 aktier
Totalt
103 274 064 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-30
Delårsrapport
2019-04-19
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-11,00
Balanslikviditet
11,76
Räntabilitet totalt kapital %
-8,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
89,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-