Om bolaget (SILMA)

Silmäasema Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,65 %
 • Utv. idag EUR
  -0,20 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,28
 • Högst
  5,44
 • Lägst
  5,20
 • Antal
  4 899
 • Tid
  17:29:53

Silmäasema Oyj

VD
Jussi Salminen
Ordförande
Jukka Hienonen
Hemsida
www.silmaasem...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
78 083 451 EUR
Silmäasema Oyj
14 248 805 aktier
Totalt
14 248 805 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-04-11
Ordinarie utdelning Silmäasema Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,10 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-11
 • Utdelningsdag: 2019-04-23
2019-04-10
Bolagsstämma
2019-03-07
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-15
 • Vem: Coronaria Oyj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,72 %
 • Röstandel: 19,72 %
2018-10-04
 • Vem: Coronaria Oyj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,28 %
 • Röstandel: 12,28 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,06
Balanslikviditet
1,03
Räntabilitet totalt kapital %
4,15
Kassalikviditet
0,69
Ändring eget kapital %
8,33
Soliditet %
41,43
Ändring totalt kapital %
4,06
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
16,56
Rörelsemarginal %
4,47
Kundfordringar oms. hast.
37,02
Nettomarginal %
2,65
Andel utdelad vinst %
43,79