Om bolaget (CKK)

Cordy Oilfield Services Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -12,50 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,035
 • Sälj
  0,040
 • Senast
  0,035
 • Högst
  0,035
 • Lägst
  0,035
 • Antal
  6 000
 • Tid
  18:31:59

Cordy Oilfield Services

Cordy Oilfield Services är ett servicebolag som levererar energi- och konstruktionstjänster i Kanada. Företaget tillhandahåller rengöring, transport av farligt gods och inneslutningstjänster till olje- och naturgasindustrin såväl industriella som kommersiella kunder. En annat segment erbjuder olika allmänna tjänster såsom vatten och dammsugning, transporttjänster; högtrycks- och ångrengöringstjänster; rengöring av tankar.
VD
Darrick J Evong
Ordförande
David Mullen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Industri
Börsvärde
9 246 479 CAD
Cordy Oilfield Services Inc
231 161 981 aktier
Totalt
231 161 981 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-25
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
2020 Bulkers -5,33 -8,70 -14,44 5,96 97,77
24Storage -0,71 -0,71 -1,63 -4,09 0,96
3M Co -1,60 -1,74 -1,40 -10,63 11,36
51job Inc 0,86 -6,36 -13,72 -15,36 -10,42
A O Smith Corp -0,52 -2,19 0,99 -6,99 22,95
A.P. Møller - Mærsk A -1,23 6,71 -1,94 3,88 87,87
A.P. Møller - Mærsk B -0,51 6,52 -0,98 6,31 83,45
Aalberts NV 0,00 -0,42 -7,78 -7,83 57,13
Aallon Group Oyj -0,42 -0,83 1,70 3,91 24,22
Aaon Inc -0,37 -0,95 3,64 16,44 15,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-4,55
Balanslikviditet
57,23
Räntabilitet totalt kapital %
-5,08
Kassalikviditet
56,07
Ändring eget kapital %
6,02
Soliditet %
-10,39
Ändring totalt kapital %
15,00
Kapitalomsättningshast.
96,75
Bruttomarginal %
23,49
Varulagrets oms. hast.
0,49
Rörelsemarginal %
0,49
Kundfordringar oms. hast.
20,81
Nettomarginal %
-5,25
Andel utdelad vinst %
-