Om bolaget (LEAF)

Leaf Mobile Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,64 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,300
 • Sälj
  0,325
 • Senast
  0,300
 • Högst
  0,345
 • Lägst
  0,300
 • Antal
  522 210
 • Tid
  21:59:59

Leaf Mobile

VD
Darcy Taylor
Ordförande
Darcy Taylor
Hemsida
https://leafm...
Bransch
-
Börsvärde
233 134 905 CAD
Leaf Mobile Inc
764 376 740 aktier
Totalt
764 376 740 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
2021-05-18
Delårsrapport
2021-04-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-