Om bolaget (ABIG)

Abelco Investment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,95 %
 • Utv. idag SEK
  -0,001 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,104
 • Högst
  0,105
 • Lägst
  0,102
 • Antal
  6 181 916
 • Tid
  17:29:58

Abelco Investment Group

Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Johan Rooth
Ordförande
Larry Gan
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
177 777 830 SEK
Abelco Investment Group
1 693 122 192 aktier
Totalt
1 693 122 192 aktier
Introdatum
2011-01-17

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-25
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-24
Ordinarie utdelning Abelco Investment Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-24
 • Utdelningsdag: -
2021-05-21
Bolagsstämma
2021-02-22
Årsrapport
2020-11-17
Delårsrapport
2020-08-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
2020 Bulkers -0,44 -3,03 3,23 32,70 98,58
24Storage 0,50 -0,99 -6,76 -4,76 -0,99
3M Co -0,27 -1,69 -5,33 0,60 25,98
51job Inc 0,14 4,69 8,16 25,10 13,33
A O Smith Corp -0,57 1,38 -2,11 3,74 50,19
A.P. Møller - Mærsk A 1,22 0,98 6,80 35,93 145,81
A.P. Møller - Mærsk B 1,51 0,95 6,02 33,02 138,43
Aalberts NV 0,11 -1,21 -2,41 6,45 57,97
Aallon Group Oyj 2,68 -0,43 -1,71 5,50 13,86
Aaon Inc -0,07 -3,61 -8,14 -12,14 15,48
Ägare Kapital % Röster %
FrontOffice Nordic AB 20,40 20,40
Blue Bat Investments AB 10,20 10,20
Olsten Förvalting AB 9,10 9,10
Per Öberg 9,10 9,10
Wivi-Anne Öberg 6,40 6,40
Datum för årsredovisning
2021-02-22
Räntetäckningsgrad
-244,01
Räntabilitet eget kapital %
-4,59
Balanslikviditet
258,31
Räntabilitet totalt kapital %
40,38
Kassalikviditet
258,16
Ändring eget kapital %
2 043,09
Soliditet %
76,92
Ändring totalt kapital %
195,44
Kapitalomsättningshast.
2,78
Bruttomarginal %
96,79
Varulagrets oms. hast.
0,25
Rörelsemarginal %
-127,15
Kundfordringar oms. hast.
5,47
Nettomarginal %
1 454,35
Andel utdelad vinst %
0,00