Om bolaget (ABIG)

Abelco Investment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,47 %
 • Utv. idag SEK
  +0,001 SEK
 • Köp
  0,067
 • Sälj
  0,069
 • Senast
  0,069
 • Högst
  0,072
 • Lägst
  0,067
 • Antal
  3 316 481
 • Tid
  14:06:48

Abelco Investment Group

Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Johan Rooth
Ordförande
Kenneth Arnström
Hemsida
https://abelc...
Bransch
Industri
Börsvärde
44 652 558 SEK
Abelco Investment Group
656 655 270 aktier
Totalt
656 655 270 aktier
Introdatum
2011-01-17

Kommande händelser

2020-02-18
Årsrapport
2018-09-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-09-07 - 2020-06-26
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - 2021-06-28

Tidigare händelser

2019-12-17
Extra bolagsstämma
2019-11-19
Delårsrapport
2019-08-20
Delårsrapport
2019-06-07
Händelse: ??
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-07
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-15
Ordinarie utdelning Abelco Investment Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-15
 • Utdelningsdag: -
2019-05-14
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,24 1,73 3,52 7,59 19,34
2020 Bulkers -2,16 1,40 -10,62 -17,16 -
24Storage 0,45 3,74 4,47 - -
3M Co 0,79 0,55 -11,22 -6,33 -22,92
51job Inc 0,50 0,90 -11,49 1,07 11,06
A. O. Smith Corp -0,11 2,21 -6,33 -13,45 -14,91
A.P. Møller - Mærsk A -0,99 3,43 -2,74 -10,89 -5,79
A.P. Møller - Mærsk B -0,77 3,98 -1,48 -11,03 -5,86
Aalberts NV 0,92 4,52 5,75 12,50 35,25
Aallon Group Oyj 4,00 -2,50 -9,30 11,43 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,41 0,76 -1,37 17,05 10,75
Ägare Kapital % Röster %
FrontOffice Nordic AB 20,40 20,40
Blue Bat Investments AB 10,20 10,20
Olsten Förvalting AB 9,10 9,10
Per Öberg 9,10 9,10
Wivi-Anne Öberg 6,40 6,40
Datum för årsredovisning
2019-11-19
Räntetäckningsgrad
-3,58
Räntabilitet eget kapital %
-0,90
Balanslikviditet
1,16
Räntabilitet totalt kapital %
-0,45
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,18
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,13
Bruttomarginal %
0,45
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
-1,19
Kundfordringar oms. hast.
3,19
Nettomarginal %
-3,39
Andel utdelad vinst %
-