Om bolaget (ABIG MTF)

Abelco Investment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -2,63 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,002 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,074
 • Högst
  0,076
 • Lägst
  0,074
 • Antal
  104 052
 • Tid
  17:29:46

Abelco Investment G.

VD
Henrik Sundewall
Ordförande
Kenneth Arnström
Hemsida
www.abelco.se
Bransch
-
Börsvärde
25 897 000 SEK
Abelco Investment Group
340 750 000 aktier
Totalt
340 750 000 aktier
Introdatum
2011-01-17

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-06-20
Ordinarie utdelning Abelco Investment Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-20
 • Utdelningsdag: -
2018-06-19
Bolagsstämma
2017-12-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2017-12-01 - 2018-02-08
2017-12-22
Extra bolagsstämma
2017-11-28
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 0,19
 • Handlas utan rätt: 2017-11-28
 • Tidsperiod: 2017-12-01 - 2017-12-15
 • Likviddag: -
2017-12-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2017-12-01 - 2017-12-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 190 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 41 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 045 000
Summa anläggningstillgångar 2 086 000
Kassa och bank 61 000
Summa omsättningstillgångar 12 104 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 761 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 4 350 000
Kortfristiga skulder 5 080 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Daticit AB 67,70 67,70
Thore Johanssons Däck AB 4,30 4,30
Thore Johansson 3,10 3,10
Axab Consult and Inves... 3,00 3,00
Åke Åkesson 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2015-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-181,11
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-37,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-95,06
Soliditet %
2,29
Ändring totalt kapital %
-27,69
Kapitalomsättningshast.
1,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,85
Rörelsemarginal %
-32,93
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-37,00
Andel utdelad vinst %
-