• Vi saknar just nu kursuppdateringar för de europeiska marknaderna utanför norden. Felsökning pågår.

Om bolaget (ABIG)

Abelco Investment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,100
 • Högst
  0,102
 • Lägst
  0,097
 • Antal
  1 782 211
 • Tid
  17:29:37

Abelco Investment Group

Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Sven Hattenhauer
Ordförande
Kenneth Arnström
Hemsida
https://abelc...
Bransch
-
Börsvärde
65 665 527 SEK
Abelco Investment Group
656 655 270 aktier
Totalt
656 655 270 aktier
Introdatum
2011-01-17

Kommande händelser

2019-11-19
Delårsrapport
2020-02-18
Årsrapport
2018-09-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-09-07 - 2020-06-26
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - 2021-06-28

Tidigare händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-06-07
Händelse: ??
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-07
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-15
Ordinarie utdelning Abelco Investment Group
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-15
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
FrontOffice Nordic AB 20,40 20,40
Blue Bat Investments AB 10,20 10,20
Olsten Förvalting AB 9,10 9,10
Per Öberg 9,10 9,10
Wivi-Anne Öberg 6,40 6,40
Datum för årsredovisning
2019-08-20
Räntetäckningsgrad
-3,33
Räntabilitet eget kapital %
-61,00
Balanslikviditet
1,05
Räntabilitet totalt kapital %
-46,00
Kassalikviditet
1,03
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
26,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,16
Bruttomarginal %
44,00
Varulagrets oms. hast.
0,06
Rörelsemarginal %
-96,00
Kundfordringar oms. hast.
2,75
Nettomarginal %
-282,00
Andel utdelad vinst %
-