Om bolaget (ABIG MTF)

Abelco Investment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,85 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,002 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,054
 • Högst
  0,054
 • Lägst
  0,052
 • Antal
  532 855
 • Tid
  17:29:40

Abelco Investment G.

VD
Sven Hattenhauer
Ordförande
Kenneth Arnström
Hemsida
www.abelco.se
Bransch
-
Börsvärde
26 092 814 SEK
Abelco Investment Group
501 784 900 aktier
Totalt
501 784 900 aktier
Introdatum
2011-01-17

Kommande händelser

2018-09-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-09-07 - 2020-06-26

Tidigare händelser

2018-11-15
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Händelse: ??
 • Villkor: 1:10
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-20
Ordinarie utdelning Abelco Investment Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-20
 • Utdelningsdag: -
2018-06-19
Bolagsstämma
2017-12-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABIG-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2017-12-01 - 2018-02-08
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 190 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 41 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 045 000
Summa anläggningstillgångar 2 086 000
Kassa och bank 61 000
Summa omsättningstillgångar 12 104 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 761 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 4 350 000
Kortfristiga skulder 5 080 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Daticit AB 67,70 67,70
Thore Johanssons Däck AB 4,30 4,30
Thore Johansson 3,10 3,10
Axab Consult and Inves... 3,00 3,00
Åke Åkesson 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2015-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-181,11
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-37,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-95,06
Soliditet %
2,29
Ändring totalt kapital %
-27,69
Kapitalomsättningshast.
1,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,85
Rörelsemarginal %
-32,93
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-37,00
Andel utdelad vinst %
-