Om bolaget (CERVm)

Cerved Group SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,15 %
 • Utv. idag EUR
  -0,015 EUR
 • Köp
  9,685
 • Sälj
  9,815
 • Senast
  9,790
 • Högst
  9,840
 • Lägst
  9,780
 • Antal
  11 531
 • Tid
  17:30:00

Cerved Group

Cerved Group är ett finansbolag. Bolaget tillhandahåller ett flertal finansiella tjänster, kreditriskhantering samt analystjänster. En stor del av verksamheten består av rådgivning inom områdena penningtvätt, kreditåtervinning, samt kapitalförvaltning. Kunderna återfinns huvudsakligen inom den europeiska marknaden, med större företagskunder samt institutioner som kunder.
VD
Gianandrea De Bernardis
Ordförande
Fabio Cerchiai
Hemsida
https://compa...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Cerved Group SpA
195 274 979 aktier
Totalt
195 274 979 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-29
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-03-25
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,47 0,48 3,30 5,05 41,61
180 Degree Capital Corp -0,12 0,50 -0,37 10,82 48,99
1st Constitution Bancorp 0,68 -0,95 10,77 6,51 65,23
1st Source Corp 0,10 -2,69 0,59 -2,09 48,12
26 Capital Acquisition Corp -0,31 -0,10 -0,62 -1,43 -
360 DigiTech Inc 3,73 14,14 84,84 28,26 316,84
49 North Resources Inc 0,00 0,00 9,09 -20,00 0,00
A-Mark Precious Metals Inc -2,73 -6,99 5,59 30,89 177,91
ABG Sundal Collier Holding -0,12 -0,93 4,29 -3,73 109,09
Aareal Bank AG 0,39 1,08 -7,03 -11,87 17,54
Aberdeen International Inc 1,92 3,92 29,27 -28,38 488,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,05
Balanslikviditet
146,03
Räntabilitet totalt kapital %
3,96
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
4,49
Soliditet %
33,89
Ändring totalt kapital %
-8,08
Kapitalomsättningshast.
32,22
Bruttomarginal %
53,13
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
14,77
Kundfordringar oms. hast.
51,02
Nettomarginal %
12,28
Andel utdelad vinst %
-