Om bolaget (BIOS)

Bioservo Technologies

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  10,10
 • Högst
  10,10
 • Lägst
  9,84
 • Antal
  1 995
 • Tid
  17:29:46

Bioservo Tech.

Bioservo Technologies är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med robotteknik. Företaget utvecklar produkter inom exeskeleton-teknik som är bärbara och kraftstärkande. Målgruppen är personer som behöver extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion och personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservos första kommersiella produkt servohandsken, kan användas både vid rehabilitering och preventivt av professionella användare inom industrin.

VD
Peter Bäckgren
Ordförande
Anders Lundmark
Hemsida
www.bioservo.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
89 364 510 SEK
Bioservo Technologies
8 936 451 aktier
Totalt
8 936 451 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Bioservo Technologies
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Delårsrapport
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-19
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-09
Extra bolagsstämma
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
72 308 000
Immateriella anläggningstillgångar 14 453 000
Materiella anläggningstillgångar 200 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 700 000
Summa anläggningstillgångar 20 353 000
Kassa och bank 46 865 000
Summa omsättningstillgångar 51 955 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 67 763 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 545 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Tellacq AB 23,00 23,00
Anders Lundmark 10,22 10,22
Tomas Ward 5,70 5,70
Simon Josefsson Datako... 4,78 4,78
Stockholm Innovation &... 4,26 4,26
Almi Invest AB 3,94 3,94
Dobono AB 3,26 3,26
Magnus Lundberg 3,13 3,13
Avanza Pension Försäkr... 2,71 2,71
Almi Invest Stockholm 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-3 169,00
Räntabilitet eget kapital %
-51,69
Balanslikviditet
3,39
Räntabilitet totalt kapital %
-36,20
Kassalikviditet
3,14
Ändring eget kapital %
-40,76
Soliditet %
79,89
Ändring totalt kapital %
-30,51
Kapitalomsättningshast.
0,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
6,42
Rörelsemarginal %
-137,41
Kundfordringar oms. hast.
5,56
Nettomarginal %
-172,76
Andel utdelad vinst %
-